Gierzwaluw bedreigd

Net zoals andere stadsvogels (huismus Passer domesticus en spreeuw Sturnus vulgaris) kent ook de gierzwaluw Apus apus, die zich uitsluitend met insecten voedt, een ernstige terugval. Als een gierzwaluw jongen heeft, kan hij tot 20.000 insecten per dag vangen. Een belangrijke oorzaak van de achteruitgang is dan ook het overmatige insecticidengebruik.

Bron: Gent helpt de Gierzwaluw
http://212.123.3.134/docs/Departement%20Milieu,%20Groen%20en%20Gezondhe…