Minder mussen, zwaluwen en sperwers in stad

Het gaat slecht met de stadsvogels. De afgelopen twintig jaar is meer dan de helft van alle soorten broedvogels die in de stad leven in aantal afgenomen. Zo verdwijnen nestplaatsen voor gierzwaluwen Apus apus in hoog tempo en staan de huismus Passer domesticus en de kuifleeuwerik Galerida cristata zelfs op de Rode Lijst van bedreigde vogels. Dat blijkt uit de Stadsvogelbalans, die de Vogelbescherming vrijdag bekendmaakte.

Voor sommige vogelsoorten is de stad het belangrijkste leefgebied. Veranderingen, zoals sloop en stadsuitbreiding, zijn echter vaak in het nadeel van vogels. Zo verdwijnen nestplaatsen voor gierzwaluwen Apus apus in hoog tempo en staan de huismus Passer domesticus en de kuifleeuwerik Galerida cristata zelfs op de Rode Lijst van bedreigde vogels.

In tegenstelling tot de broedvogels gaat het met de wintervogels beter. De vogelsoorten die alleen in de winter in de stad rondvliegen en dus geen nestje bouwen in ons land, zijn in aantal redelijk stabiel, aldus de Vogelbescherming.

Bron: Agrarisch Dagblad, 30 oktober 2009
http://www.agd.nl/1087670/Nieuws/Artikel/Minder-mussen,-zwaluwen-en-spe…