Beleid en debat

A world without pesticides?

It's been well known for quite some time that the human population has been booming like never before. Thanks to advances in technology, medicine and science, people are living longer lives and creating bigger families to follow in their footsteps.

While it's always a benefit for people to have an improved length and quality of life, it also puts a strain on natural resources. Specifically, as more people are born, more food has to be produced. This need for food has created an opening for pesticides, which have been used to minimize pests and help crops flourish.

France to propose pesticide-free buffer zones in residential areas

The French government is preparing to fix a 5m or 10m pesticide-free buffer zone around housing areas, after several local mayors defied the government by banning weed killers like glyphosate in their towns. But environmentalists say such distances fall short of the mark. The government will begin discussing legislation to introduce pesticide-free buffer zones on Monday, an Agriculture Ministry spokesperson told AFP.

Pitfalls in pesticide regulation that fail to identify critical aspects of chemical toxicity

Expenditure for discovery and development of a new crop protection product is now approaching the $ 300 million mark, while at the same time underpinning critical information gaps in environmental safety assessment. Large information gaps also exist for the safety of a vast number of existing chemicals in commerce. The catastrophy in the insect world inflicted by time-reinforced toxicity of neonicotinoids is a case in point. We are on the brink of an ecological Armageddon as a result of pitfalls in pesticide regulation that fail to identify critical aspects of chemical toxicity.

De valkuilen bij de regulering van pesticiden

De uitgaven voor de ontdekking en ontwikkeling van een nieuw gewasbeschermingsmiddel naderen nu de grens van 300 miljoen dollar, terwijl tegelijkertijd kritische leemten in de informatie inzake milieu veiligheid duidelijk zijn geworden. Er zijn ook grote hiaten in de informatie voor de veiligheid van een groot aantal bestaande chemicaliën. De catastrofe in de insectenwereld, die wordt aangetast door de extreme toxiciteit van neonicotinoïden, is hiervan een goed voorbeeld.

US beekeepers lost 40% of honeybee colonies over past year

Beekeepers across the US lost four in 10 of their honeybee colonies over the past year, as the worst winter on record for tracked bee populations raised fresh concerns over the plight of the crucial pollinators. Over the past winter, 37% of honeybee colonies were lost to beekeepers, the worst winter decline recorded in the 13-year history of a nationwide survey aimed at charting bees’ fortunes. Overall, 40% of colonies died off over the entire year to April, which is above the 38% average since the survey began.

Autisme, QI en baisse et pesticides : tout comprendre du scandale du chlorpyrifos

Le chlorpyrifos, un insecticide toxique toujours autorisé dans l'Union européenne, est associé à des déficits de QI chez l'enfant, à des lésions cérébrales et à une augmentation de la fréquence de l'autisme chez les nouveaux-nés. Sciences et Avenir fait le point sur ce nouveau scandale sanitaire.

Insecticide chloorpyrifos blijkt ook in fruit en groenten te zitten

De pesticiden chloorpyrifos en chloorpyrifos-methyl worden aangetroffen in 5,5 procent van alle onderzochte voedingsstalen in de EU. Dat blijkt uit gegevens van het Europese Voedselveiligheidsagentschap die in Knack staan. De komende maanden beslist Europa of de pesticiden van de markt moeten verdwijnen. Het pesticide chloorpyrifos wordt gebruikt om gewassen zoals kolen, fruit en groenten te beschermen tegen onder meer koolvliegen, aardrupsen en larven van langpootmuggen en kevers. Chloorpyrifos is actueel omdat de huidige EU-toelating voor het pesticide afloopt op 31 januari 2020.

De overstap van de sociaal-democratische vooruitgangsdenker Sicco Mansholt naar een groene radicaal

Bijna een halve eeuw geleden accepteerde de Europese Unie de plannen van commissaris Sicco Mansholt om de Europese landbouw radicaal te moderniseren. Nu dat beleid desastreuze gevolgen blijkt te hebben voor milieu, dierwelzijn en gezondheid, moet het roer opnieuw om.

De pesticiden lobby ondermijnt met steun van EU lidstaten effectieve bescherming van bijen en andere insecten

Begin april liet FTM zien dat Nederland invoering van de Bee Guidance, een Europees richtsnoer om bijen te beschermen, al jarenlang tegenwerkt. Die onthulling leidde tot een Kamerdebat, waarin minister Schouten (Landbouw) de Kamer gedetailleerde inzage in het dossier beloofde. Uit de stukken die zo openbaar zijn geworden, blijkt opnieuw iets opmerkelijks: Nederland heeft bij de Europese Commissie gepleit voor een nieuw rekenmodel om bijenpopulaties te monitoren. En dat model wordt gepusht door de chemische industrie.