Beleid en debat

Extreme normoverschrijdingen van fipronil konden niet worden aangetoond

Het fenylpyrazool-insecticide fipronil wordt in de Nederlandse landbouw gebruikt voor het coaten van kool, uien en prei, maar werd ook illegaal gebruikt als behandeling tegen de rode mijt in pluimvee. Schaaldieren en waterinsecten zijn zeer gevoelig voor fipronil en de stabiele afbraakproducten. De milieukwaliteitsnorm (MTR) voor fipronil in Nederlands oppervlaktewater is 0,07 ng / L.

Fipronil in Surface Water: An Environmental Calamity Remaining Under Radar in the Netherlands

The phenylpyrazole insecticide fipronil is used in Dutch agriculture in seed coating of cabbage, onions and leek, but was also illegally used as treatment against poultry red mite. Crustaceans and aquatic insects have been shown to be highly sensitive to fipronil and its stable degradation products. An environmental quality standard (EQS) for fipronil in Dutch surface water has been set at 0.07 ng / L.

Meer dan 30 bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater is heel gewoon in Vlaanderen

Een beperkt aantal gewasbeschermingsmiddelen zorgt voor heel wat overschrijdingen van de milieukwaliteitsnormen in oppervlaktewater. De milieukwaliteitsnormen voor pesticiden in Vlaams oppervlaktewater zijn vastgelegd in VLAREM: een maximale norm (MAC-MKN) als toetssteen voor mogelijke acute effecten op waterorganismen (zoals sterfte) en een jaargemiddelde norm (JG-MKN) om mogelijke chronische effecten (zoals een verminderde voortplanting) te toetsen.

Concern as Irish corncrake population nearly halves in three years

There has been a further decline in corncrake (Crex crex) numbers recorded during the 2017 breeding season, according to a National Parks and Wildlife Service (NPWS) cited by nature conservation group Birdwatch Ireland. In the past three years, the number of breeding pairs has dropped dramatically from 230 in 2014 to 140 in 2017. Conservative estimates put the population at the beginning of the 20th century in the tens of thousands. However, this fell to an estimated 4,000 by the 1960s..

Insektensterben: Auch häufige Arten werden selten

Senckenberg-Wissenschaftler konnten gemeinsam mit Kollegen der Technischen Universität München nachweisen, dass derzeit weit verbreiteten Insekten zukünftig ein hoher Artenverlust droht. Als Gründe für den Rückgang dieser „Generalisten“ nennt das Forscherteam eine Verinselung von Lebensräumen sowie die Intensivierung der Landwirtschaft. Auch die genetische Diversität der untersuchten Schmetterlingsarten wird laut der heute im Fachjournal „Biological Conservation“ veröffentlichten Studie zukünftig stark abnehmen – die Insekten reagieren in Folge sensibler auf Umweltveränderungen.

Veel minder merels in Nederlandse tuinen

Meer dan 50.000 mensen telden dit weekend in hun eigen tuin het aantal vogels. Het was de vijftiende Nationale Tuinvogeltelling van Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek. Tijdens de vogeltelling zijn dit jaar veel minder merels geteld dan in andere jaren. Gemiddeld werd in elke tuin anderhalve merel geteld, terwijl dit in voorgaande jaren boven de twee lag. Oorzaak van de achteruitgang van de merel is mogelijk het voor merels dodelijke usutu-virus. Vooral in Oost-Nederland waren merels de afgelopen jaren het slachtoffer van dit virus.

Neonicotinoïden veroorzaken bijensterfte op de lange termijn

Voor het eerst is de afname van Engelse wilde bijen gekoppeld aan het gebruik van controversiële neonicotinoïden. Dat zijn pesticiden waarmee boeren hun koolzaadolieplantages beschermen tegen ongedierte. Aan het zaadje van een koolzaadplant voegt de boer neonicotinoïden toe. Als de plant is opgegroeid en opgebloeid, zijn deze stoffen over de volledige koolzaad verspreid, dus ook in de bloemen. Hierdoor krijgen de beestjes die van de nectar snoepen de pesticiden binnen.

Low-level toxicity of chemicals: No acceptable levels?

Over the past 3 decades, in a series of studies on some of the most extensively studied toxic chemicals and pollutants, scientists have found that the amount of toxic chemical linked with the development of a disease or death—which is central to determining "safe" or "hazardous" levels—is proportionately greater at the lowest dose or levels of exposure.

Der Insektenrückgang rund um Karlsruhe ist dramatisch

In einer Anfrage an den Gemeinderat will die CDU wissen, wie es um die Insekten bestellt ist und was gegen das Insektensterben in der Fächerstadt getan werden kann. Die Stadt Karlsruhe hat bereits auf die Anfrage der CDU-Fraktion geantwortet. Sie bestätigt einen Rückgang der Insekten als "überregionales Phänomen, zu dem es belastbare Studien gibt". Das Sterben der Insekten in Karlsruhe lässt sich anhand einer der größten Insektengruppen nachvollziehen: Der Schmetterlinge.

Ook in de duinen zullen de insecten verdwijnen

Berichten uit Duitsland over zeer grote achteruitgang in biomassa van insecten zijn stevig aangekomen en meteen vroeg men zich af of dat voor ons land van toepassing is. In Duitse natuurgebieden is vastgesteld dat daar in 27 jaar de insectenpopulatie met 76 procent is afgenomen. Toxicoloog Henk Tennekes (67) voorspelt al sinds 2009 dat de insecten zullen uitsterven door chemische bestrijdingsmiddelen, de zgn. neonicotinoïden. Niet alleen slecht voor bijen, maar voor al het kleine leven.