De aanhouder wint. Nationaal en Europees verbod op neonicotinoïden op komst

Staatssecretaris Sharon Dijksma wil dat in de nabije toekomst meer 'groene' bestrijdingsmiddelen worden gebruikt en minder of helemaal geen middelen die schadelijk zijn voor de natuur, zoals neonicotinoïden. Dijksma (Economische Zaken) meldt dat naar aanleiding van een Europees rapport dat haar ''grote zorgen'' baart, schrijft ze vrijdag aan de Tweede Kamer. Uit de Europese studie blijkt dat neonicotinoïden niet alleen plaaginsecten aantasten of doden, maar ook bijen, hommels, zweefvliegen en vlinders. Om die reden wordt het middel ook wel 'bijengif' genoemd. Dijksma heeft de toezichthouder, het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), gevraagd zo snel mogelijk te bekijken of de omstreden nicotinoïden moeten worden verboden. De Kamer liet vorige maand al weten van het gif af te willen, na een motie van de Partij voor de Dieren. Milieuorganisaties Natuur en Milieu en Greenpeace dagen het Ctgb voor de rechter, zo werd vrijdag bekend. Ze vinden dat het college een beslissing om het omstreden middel voor zich uit schuift.

Bron: Nu.nl, 10-04-15
http://www.nu.nl/politiek/4028483/dijksma-wil-bijengif-mogelijk-verbied…

Henk Tennekes

Sat, 04/11/2015 - 09:55

De onvolprezen Landbouwhogeschool in Wageningen, waar ik mijn academische vorming heb gekregen, kan zich nu onderscheiden door de weg te wijzen naar een radicale hervorming van de levensmiddelenproductie, die los komt te staan van de inzet van chemische bestrijdingsmiddelen, die de gezondheid van mens en natuur bedreigen en een catastrofaal verlies van biodiversiteit in het cultuurlandschap hebben veroorzaakt. Het is noodzakelijk een einde te maken aan de vriendjespolitiek met de agrochemische industrie en wetenschappelijke onkreukbaarheid niet te laten corrumperen door de derde geldstroom. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) zal grondig moeten worden hervormd om de daad bij het woord te voegen. Te lang heeft het Ctgb industriebelangen laten prevaleren over de uitvoering van de Bestrijdingsmiddelenwet, die mens en milieu moet beschermen tegen schadelijke werkingen van pesticiden. Ze heeft de maatschappij daarmee een slechte dienst bewezen. Een sterk verarmde natuur wordt doorgegeven aan het nageslacht.

Henk Tennekes

Wed, 04/15/2015 - 13:15

De Stichting Natuur en Milieu en Greenpeace kondigden 10 april aan de rechter te vragen om het Ctgb te dwingen om, onder andere, hun bezwaarschriften tegen een aantal imidacloprid-houdende gewasbeschermingsmiddelen sneller te behandelen. De bezwaarschriftencommissie die het bezwaar behandelt is echter van mening dat de gewenste versnelling de belangen van alle partijen, óók die van Stichting Natuur en Milieu en Greenpeace, zou schaden doordat recente besluitvorming dan ten onrechte buiten beschouwing zou blijven. Dit temeer omdat ook Stichting Natuur en Milieu en Greenpeace het Ctgb nadrukkelijk heeft gevraagd om alle bezwaren tegen imidacloprid-houdende middelen tegelijk te behandelen.

De afgelopen jaren is een groot aantal (bezwaar)procedures en rechtszaken met betrekking tot een aantal imidacloprid-houdende middelen door diverse partijen, zowel industrie als NGO's, aangespannen. Complicerende factor is hierbij dat het oordeel van de rechtbank over verzoeken tot openbaarmaking is opgeschort in afwachting van een oordeel van het Europees hof. Deze openbaarmakingsverzoeken houden uiteraard ook verband met de bezwaren tegen de besluiten tot toelating die verleend zijn of beperkingen in het gebruik die door het Ctgb zijn opgelegd. Één van de procespartijen heeft de stelling ingenomen dat eerst over deze verzoeken en daarna pas over de Ctgb-besluiten kan worden gesproken. Ook hierover zal de bezwaarschriftencommissie zich eerst moeten buigen.

Bron: Ctgb, 11-04-15
http://www.ctgb.nl/over-het-ctgb/klachten/2015/04/11/ctgb-reactie-op-tr…