Beleid en debat

Risk assessment's insensitive toxicity testing may cause it to fail

Risk assessment of chemicals and other agents must be accurate to protect health. We analyse the determinants of a sensitive chronic toxicity study, risk assessment's most important test. Manufacturers originally generate data on the properties of a molecule, and if government approval is needed to market it, laws globally require toxicity data to be generated using Test Guidelines (TG), i.e. test methods of the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), or their equivalent.

Hoorzitting Tweede Kamer over de ontwikkeling van de biodiversiteit en de mogelijke oorzaken daarvan

Voortouwcommissie: vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Locatie: Groen van Prinstererzaal, 29-11-2017, 13:00 - 16.15 uur (openbaar)
Blok 1 (13.00 – 13.45 uur) elke inleider 15 minuten:
- Prof. dr. Louise Vet, directeur NIOO-KNAW (bodem, gewasbescherming)
- Prof dr. Hans de Kroon, Radboud (insecten)
- Prof dr. Jan Willem Erisman, VU / Louis Bok Instituut (stikstof)

Vragen, discussie kamerleden (13.45 – 14.15 uur)

Europa belandt in een “glyfosaat impasse”

De Europese Commissie pleit al sinds begin 2016 voor de vernieuwing van de vergunning voor glyfosaat binnen de EU. Al zesmaal slaagt het er niet om genoeg steun van Europese parlement en lidstaten, die voor een uitfasering van het gebruik van het pesticide pleiten binnen vijf jaar. Op 9 november stemden negen landen tegen het vijf-jaar vernieuwing van de glyfosaat vergunning, waaronder België, Frankrijk, Italië en Luxemburg. Vijf landen onthielden zich, waaronder Duitsland die 16.06% van de Europese bevolking representeert.

New rules on pesticides near schools to go into effect

State Superintendent of Public Instruction Tom Torlakson praised the California Department of Pesticide Regulation for adopting new rules to further protect students and schools from pesticide exposure. New rules will take effect on Jan. 1 regulating pesticide use near schools and licensed child-care facilities. “Children, teachers, school staff, parents and school communities need safe healthy school environments to learn and succeed, and that includes protection from unintended, unhealthy pesticide exposure,” Torlakson said.

De glastuinbouw veroorzaakte ook in 2016 oppervlaktewaterverontreiniging met imidacloprid

Het Hoogreemraadschap (HH) van Delfland heeft een meetnet om de waterkwaliteit van het glastuinbouwgebied te volgen: er zijn 23 meetlocaties in het meetnet voor de glastuinbouw, namelijk op 3 referentielocaties buiten het glastuinbouwgebied, 5 boezemlocaties en 15 locaties in glastuinbouwgebied. Op deze locaties zijn elke maand bestrijdingsmiddelen, stikstof en fosfaat gemonitord. De polders waar in 2016 gemiddeld de meeste bestrijdingsmiddelen zijn aangetroffen, zijn: Oude Campspolder, Polder Berkel, Polder Noordland en de Oranjepolder.

Blühstreifen an Äckern, die mit Neonicotinoiden behandelt werden, sind tödlich für die Insekten

Seit über einem Jahr machen der BUND und die Umweltbewegung auf das massive Insektensterben und das damit verbundene Vogelsterben aufmerksam. Zwischenzeitlich ist das bedrohliche Thema endlich auch in den Medien und der Öffentlichkeit angekommen. Studien zeigen: "Die Biomasse der Insekten ist in Teilen Deutschlands in den vergangenen 27 Jahren um durchschnittlich 76 Prozent zurückgegangen." In der erfreulich breiten Debatte wird allerdings ein wichtiger Aspekt, die unerkannte neue Dimension des Insektensterbens, häufig übersehen.

Die Insekten stehen am Anfang der Nahrungskette. Wenn sie verschwinden, verschwinden wir auch.

Der Entomologische Verein Krefeld, der seit 1905 Insekten erforscht, hat festgestellt, dass in den letzten 20 Jahren 80% unserer Fluginsekten verschwunden sind: http://80.153.81.79/~publ/mitt-evk-2013-1.pdf . Mit in 2 Malaise-Fallen gefangenen Insekten wurden dieser Verlust in einem Naturschutzgebiet ermittelt. Nicht nur eine industrialisierte Landwirtschaft und die damit verbundene Vernichtung der Lebensräume von Insekten sind dafür ursächlich.

UK will back total ban on bee-harming pesticides, Michael Gove reveals

The UK will back a total ban on insect-harming pesticides in fields across Europe, the environment secretary, Michael Gove, has revealed. The decision reverses the government’s previous position and is justified by recent new evidence showing neonicotinoids have contaminated the whole landscape and cause damage to colonies of bees. It also follows the revelation that 75% of all flying insects have disappeared in Germany and probably much further afield, a discovery Gove said had shocked him.

De Zuid-Hollandse boerenlandvogels staan door jarenlange bezoedeling van het landschap met imidacloprid op de rand van uitsterven

De dalende trend op het gebied van biodiversiteit in Zuid-Holland blijft aanhouden. Met name de natuur in het agrarisch gebied en de meest kwetsbare soorten van de zogenaamde rode lijst hollen hard achteruit. In navolging van vorige jaren blijkt uit een recent verschenen rapport van het Kennisinstituut Alterra dat de Zuid-Hollandse biodiversiteit een dalende trend blijft vertonen.

De milieuverontreiniging met neonicotinoïden is een bijna perfect scenario voor insectenvernietiging

7 jaar geleden sprak ik me uit voor een verbod op neonicotinoïden. Dit zijn stapelingsvergiften zonder drempelwaarde die hele gebieden van het land besmetten en bovendien slechts langzaam worden afgebroken. Het is een bijna perfect scenario voor insectenvernietiging. Dit betekent ook dat als neonicotinoïden worden verboden, insectensterfte niet onmiddellijk zal stoppen, omdat het jaren zal duren voordat deze stoffen uit de omgeving worden verwijderd. Daarom hebben we ook niet veel tijd meer om het tij te keren.