Overige insecten

Extreme normoverschrijdingen van fipronil konden niet worden aangetoond

Het fenylpyrazool-insecticide fipronil wordt in de Nederlandse landbouw gebruikt voor het coaten van kool, uien en prei, maar werd ook illegaal gebruikt als behandeling tegen de rode mijt in pluimvee. Schaaldieren en waterinsecten zijn zeer gevoelig voor fipronil en de stabiele afbraakproducten. De milieukwaliteitsnorm (MTR) voor fipronil in Nederlands oppervlaktewater is 0,07 ng / L.

Fipronil in Surface Water: An Environmental Calamity Remaining Under Radar in the Netherlands

The phenylpyrazole insecticide fipronil is used in Dutch agriculture in seed coating of cabbage, onions and leek, but was also illegally used as treatment against poultry red mite. Crustaceans and aquatic insects have been shown to be highly sensitive to fipronil and its stable degradation products. An environmental quality standard (EQS) for fipronil in Dutch surface water has been set at 0.07 ng / L.

Insektensterben: Auch häufige Arten werden selten

Senckenberg-Wissenschaftler konnten gemeinsam mit Kollegen der Technischen Universität München nachweisen, dass derzeit weit verbreiteten Insekten zukünftig ein hoher Artenverlust droht. Als Gründe für den Rückgang dieser „Generalisten“ nennt das Forscherteam eine Verinselung von Lebensräumen sowie die Intensivierung der Landwirtschaft. Auch die genetische Diversität der untersuchten Schmetterlingsarten wird laut der heute im Fachjournal „Biological Conservation“ veröffentlichten Studie zukünftig stark abnehmen – die Insekten reagieren in Folge sensibler auf Umweltveränderungen.

Insect abundance and reproductive success of barn swallows in two urban habitats

Few studies have quantified the relative reproductive success of passerines in urban habitats. I studied food availability and reproductive success of barn swallows Hirundo rustica in two urban habitats during 2012–2015. Barn swallows breeding in the town center experienced lower insect densities than those in the town periphery.

Impact of herbicides on insect and spider diversity in eastern Canada

Few groups of insects have been surveyed over a very long period (50 years or more) in an area. Three groups were considered here meeting the long survey condition: ground beetles (Coleoptera: Carabidae), ground Scelionidae (Hymenoptera) and species of Tenthredo (Hymenoptera: Tenthredinidae). The diversity of ground beetles in agricultural sites around Ottawa (Ontario) and Montreal (Quebec) has been markedly reduced during the 1980s and 1990s. During the same period we witnessed the collapse of other insect groups outside agricultural sites.

Ook in de duinen zullen de insecten verdwijnen

Berichten uit Duitsland over zeer grote achteruitgang in biomassa van insecten zijn stevig aangekomen en meteen vroeg men zich af of dat voor ons land van toepassing is. In Duitse natuurgebieden is vastgesteld dat daar in 27 jaar de insectenpopulatie met 76 procent is afgenomen. Toxicoloog Henk Tennekes (67) voorspelt al sinds 2009 dat de insecten zullen uitsterven door chemische bestrijdingsmiddelen, de zgn. neonicotinoïden. Niet alleen slecht voor bijen, maar voor al het kleine leven.

Effects of acetamiprid and thiacloprid in their commercial formulations on soil fauna

Neonicotinoids are the most prominent group of insecticides in the world and are commercialized in over 120 countries for the control of agricultural pests mainly due to their broad-spectrum activity and versatility in application. Though non-target soil organisms are likely to be exposed during application, there is paucity of information in scientific literature regarding their sensitivity to neonicotinoids.

The impact of insecticides on shrimp aquaculture in north eastern Australia

The use of pyrethroid and neonicotinoid insecticides has increased in Australia over the last decade, and as a consequence, increased concentrations of the neonicotinoid insecticide imidacloprid have been measured in Australian rivers. Previous studies have shown that non-target crustaceans, including commercially important species, can be extremely sensitive to these pesticides.

Eendagsvliegen bijna verdwenen uit Britse rivieren

Ooit waren wolken uitkomende eendagsvliegen een te bezichtigen spektakel boven Britse rivieren. De naam eendagsvlieg is bedrieglijk: de larven leven een of twee jaar. Het geslachtsrijpe imago leeft van enkele uren tot enkele dagen, vandaar de naam. Bovendien zijn het geen vliegen, ze vormen een eigen orde, die Ephemeroptera wordt genoemd – wat dan wel weer eendagsvleugeligen zou zijn in vertaling.

Devastating impact of river pollution on mayflies, killing about 80% of all eggs

Clouds of emerging mayflies were once a regular sight on English summer evenings and they are a key part of the food chain that supports fish, birds and mammals. But modest levels of pollution found in many English rivers are having a devastating impact on mayflies, new research suggests, killing about 80% of all eggs. In October, a study found that the abundance of flying insects has plunged by 75% in 25 years, prompting warnings that the world is “on course for ecological Armageddon”, with profound impacts on human society.