Vervolgadvies Gezondheidsraad over gewasbescherming en omwonenden

Uit buitenlands onderzoek komen aanwijzingen voor een verband tussen blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen en de kans op gezondheidsschade, zoals de ziekte van Parkinson en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen. De uitkomsten van onderzoek in Nederland zijn minder uitgesproken, maar kunnen de ongerustheid ook niet wegnemen. Meer onderzoek zal op korte termijn geen duidelijkheid geven en de toelatingsprocedure voor de middelen kan nooit alle risico’s uitsluiten.

Imidacloprid overschreed ook in 2019 de normen in het oppervlaktewater van de glastuinbouw

Het Hoogreemraadschap (HH) Delfland heeft een meetnet om de waterkwaliteit van het glastuinbouwgebied te monitoren: er zijn 23 meetlocaties in het meetnet voor de glastuinbouw, namelijk op 3 referentielocaties buiten het glastuinbouwgebied, 5 boezemlocaties en 15 locaties in glastuinbouwgebied. Op deze locaties zijn elke maand bestrijdingsmiddelen, stikstof en fosfaat gemeten.

Bestrijdingsmiddelen kunnen het einde zijn van kleverige poelslakken in de Wieden-Weerribben

De Kleverige poelslak (Myxas glutinosa) is een inheemse waterslak uit het zoete water. De dieren hebben een erg fragiel en dun slakkenhuisje met een oorvormige mondopening. Dit kun je echter bij de kruipende slakken niet altijd goed zien, omdat ze de buitenkant van het lichaam (de mantel) er bijna altijd omheen schuiven. Andere waterslakken doen dat niet. Hierdoor lijken ze op één tot anderhalve centimeter grote, geelbruine, plakkerige slijmklompjes. Deze uiterst kritische soort kan alleen leven in zeer schoon, helder, min of meer stilstaand water.

Henk Tennekes over de ontsporing van de toxicologie

In een interview met Engelse ondertiteling zet de toxicoloog Henk Tennekes zijn denkbeelden over de ontsporing van de toxicologie uiteen. Hij is van mening dat met name de cumulatieve toxiciteit van bestrijdingsmiddelen in het milieu bij de toelatingsprocedure onvoldoende wordt onderzocht en verklaart daarmee de massale insectensterfte van de laatste jaren.

https://youtu.be/D73HFu-CjZM

Bijna iederéén koopt nu onbespoten fruit en groente

Het is inmiddels moeilijker om een huishouden te vinden dat nooit biologische voeding koopt dan een huishouden waar dat wel gebeurt. Volgens nieuw GfK-onderzoek, in opdracht van Bionext blijkt dat bijna elke Nederlander in 2019 wel biologische producten heeft gekocht . 95,1 procent luidt het precieze cijfer in het rapport dat vandaag verschijnt. Met name de groep consumenten die af en toe voor biologisch kiezen, is gegroeid. Vorig jaar kocht nog zo'n 70 procent weleens biologisch voedsel.

PBL: terugdringen watervervuiling door bestrijdingsmiddelen blijft achter bij de doelstellingen

Het ingezette beleid om de vervuiling van water met bestrijdingsmiddelen terug te dringen, levert niet de beoogde effecten op. Overschrijding van de waterkwaliteitsnormen neemt wel af, maar minder dan de doelstelling, blijkt uit een tussentijdse evaluatie van het Planbureau voor de Leefomgeving. Dat ligt aan telers, maar ook aan tekortkomingen in het beleid. Glyfosaat blijft de belangrijkste probleemstof voor de drinkwaterwinning.

Binnen een week zijn 20.000 ernstig zieke of dode pimpelmezen geregistreerd in Duitsland

De zangvogel met kobaltblauwe kruin lijkt te kampen met een besmettelijke ziekte. De Duitse natuurorganisatie Nabu heeft daarom Duitsers opgeroepen om gevallen te melden en dode vogels op te sturen voor onderzoek. Wat opvalt is dat vooralsnog weinig gevallen bekend zijn van vergelijkbare besmettingen bij andere vogelsoorten. Volgens Nabu passen de symptomen niet bij een bekende vogelziekte maar het lijkt te gaan om „een bacteriële infectie die onschadelijk is voor mensen”.

De oorsprong van de Insectenapocalyps is te vinden in La Selva

La Selva is een strook intacte Costa Ricaanse jungle die beschermd is tegen ontwikkeling, specifiek voor gebruik door wetenschappelijke onderzoekers en docenten. La Selva wordt erkend als een van de meest productieve veldstations ter wereld voor tropisch onderzoek en publicaties. Het is een ongelooflijk waardevolle bron voor wetenschappers, en hoewel beschermd, is het niet ondoordringbaar.