De lepelaar zit in de lift

Lepelaars (Platalea leucorodia) die broeden in een stadspark in Amsterdam, achter de IKEA in Delft of bij de Zevenhuizerplas in de buurt van Rotterdam. Nog niet zo heel lang geleden was dat ondenkbaar, maar nu kijken experts er niet meer van op.

"Deze fraaie en boeiende vogel heeft de aandacht van alle natuurbeschermers nodig. Wij zijn internationaal bekend door de grote kolonies broedparen.” Dat schreef Adriaan Schouten van der Velden in 1994 op de natuurpagina van het Reformatorisch Dagblad. Nederland telde toen 550 paartjes broedende lepelaren en trok 1 miljoen gulden uit om „de toekomst voor deze vogel veilig te stellen.” Meer dan 25 jaar later kan de conclusie worden getrokken dat dit gelukt is. Ons land telt nu bijna zeven keer zo veel broedparen lepelaars: 3800. Albert de Jong van Sovon: „Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw is deze vogel met een opmars bezig die niet te stuiten lijkt.”

Anno 2020 lijken de Wadden verzadigd te raken qua lepelaars. De sterkste groei is er uit. „Waarschijnlijk is er onvoldoende voedsel voor nog meer vogels”, zegt De Jong. De Waddenlepelaars eten kleine visjes. Garnalen en kreeftjes staan ook op het menu.
Na 2012 leek de lepelaar zijn vizier naar het Deltagebied in Zeeland en Zuid-Holland te verleggen. Sinds dat jaar verdubbelde het aantal broedparen in de delta tot meer dan duizend.

Bron: Reformatorisch Dagblad, 16-04-20
https://www.rd.nl/meer-rd/groen-duurzaamheid/lepelaar-in-de-lift-1.1653…