Insecticiden

Agricultural intensification threatens 74% of the 1,469 bird species globally at risk of extinction

One in eight bird species is threatened with global extinction, and once widespread creatures such as the puffin, snowy owl and turtle dove are plummeting towards oblivion, according to the definitive study of global bird populations. The State of the World’s Birds, a five-year compendium of population data from the best-studied group of animals on the planet, reveals a biodiversity crisis driven by the expansion and intensification of agriculture. In all, 74% of 1,469 globally threatened birds are affected primarily by farming.

Neonicotinoids may affect the developing nervous system of children

Two popular types of the pesticide neonicotinoid used widely on America’s foods may cause brain impairment and should be restricted, according to a recent study by a team of European scientists. Researchers from the European Food Safety Authority (EFSA) recommended further restrictions on the use of neonicotinoids in the wake of new data which indicate that the class of pesticides "may affect the developing human nervous system" of children.

EFSA report on pesticide residues in food

According to Regulation (EC) No 396/2005 on maximum residue levels of pesticides in or on food and feed, European Union Member States, Iceland and Norway monitor pesticide residue levels in food samples and submit the monitoring results to EFSA. This report provides the results of an ad-hoc data extraction and comparison of the monitoring results on organic and conventionally produced food samples.

Bijna de helft van de gangbare landbouwproducten is verontreinigd met bestrijdingsmiddelen

De Europese autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft naar jaarlijkse gewoonte een rapport gemaakt waarin zowel bij gangbare voeding als bij biovoeding gespeurd wordt naar residu’s van gewasbeschermingsmiddelen. In totaal werden van 30.852 onverwerkte producten stalen genomen en werd er op 213 verschillende middelen getest. Op 44,5 procent van de gangbare producten werden residu’s aangetroffen. Bij de bioproducten gaat het om 6,5 procent.

De oorzaak van slechte schoolprestaties ligt mogelijk bij de bestrijdingsmiddelen

Nederlandse leerlingen in basis- en voortgezet onderwijs scoren steeds slechter. De gemiddelde resultaten voor vakken als lezen, rekenen, natuurwetenschappen en bewegingsonderwijs zijn de afgelopen twintig jaar geleidelijk teruggelopen. Dat concludeert de Onderwijsinspectie in haar jaarlijkse rapport De Staat van het Onderwijs, dat vandaag verschijnt.

Bollenteelt in Drenthe neemt fors toe tot 1.900 hectare

Het areaal bloembollen was in 2017 vergeleken met 2000 met 18 procent gegroeid naar meer dan 26.000 hectare. Sinds 2000 is de bollenteelt in Drenthe ook flink gegroeid. Het areaal verviervoudigde bijna tot 1.900 hectare. Hiermee komt Drenthe, na Noord-Holland, Flevoland en Zuid-Holland, op de vierde plaats van provincies met het grootste areaal bloembollen. De plaats in Drenthe waar de meeste bollenteelt plaatsvindt is Midden-Drenthe met ruim 1.200 hectare. Westerveld staat met 323 hectare op de tweede plaats. Noord-Holland nam in 2017 het leeuwendeel van de bollenteelt voor haar rekening.

Gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen verontreinigen met meer dan 7000 hectare bollenteelt het landschap met imidacloprid

De oppervlakte landbouwgrond bestemd voor de bollenteelt blijft stijgen. Het areaal bloembollen was in 2017 vergeleken met 2000 met 18 procent gegroeid naar meer dan 26 duizend hectare. Vooral de tulpenbollenteelt is in deze periode toegenomen. Het aantal bloembollentelers is tegelijkertijd gedaald. Dat blijkt uit de definitieve cijfers van de CBS-landbouwtelling.

Het areaal tulpen is tussen 2000 en 2017 met 38 procent toegenomen, tot ruim 13 duizend hectare. De arealen lelies en hyacinten groeiden met respectievelijk 27 procent en 26 procent, minder hard dan het areaal tulpen.

Neonicotinoids act like endocrine disrupting chemicals in newly-emerged bees and winter bees

Pesticides can act as endocrine disrupting chemicals (EDCs) in animals providing characteristic multiphasic dose-response curves and non-lethal endpoints in toxicity studies. However, it is not known if neonicotinoids act as EDCs in bees. To address this issue, we performed oral acute and chronic toxicity studies including concentrations recorded in nectar and pollen, applying acetamiprid, clothianidin, imidacloprid, and thiamethoxam to bumble bees, honey bees and leafcutter bees, the three most common bee species managed for pollination.

Neonicotinoids Insecticides Expose Pregnant Women To Hormonal Disturbances, Endangering The Babies

The neonicotinoids insecticides expose pregnant women to hormonal disturbances which could affect the unborn babies, according to a Quebec scientific study. If the effects of neonicotinoid insecticides have been studied on bees, they have been little studied on humans. However, a Canadian research organization, the National Institute for Scientific Research, has decided to study the impacts of these products on human health.