Insecticiden

Year-round presence of neonicotinoid insecticides in tributaries to the Great Lakes, USA

To better characterize the transport of neonicotinoid insecticides to the world's largest freshwater ecosystem, monthly samples (October 2015–September 2016) were collected from 10 major tributaries to the Great Lakes, USA. For the monthly tributary samples, neonicotinoids were detected in every month sampled and five of the six target neonicotinoids were detected. At least one neonicotinoid was detected in 74% of the monthly samples with up to three neonicotinoids detected in an individual sample (10% of all samples).

An ecological disaster in the Garden of England

In a study of 26 rivers and streams across England, Scotland, Wales and Northern Ireland carried out by the Environment Agency and its regional equivalents, the Somerhill Stream had the third highest concentration of the chemicals, after the River Waveney in Norfolk and the River Tame in the West Midlands. The stream in Tonbridge that flows into the River Medway has emerged as the third worst in the country for neonicotinoid pollution, threatening its insect population. Other Kentish rivers such as The Medway and The Beult were not among those tested.

Health Risks of Pesticides

Pesticides are a convenient way to get rid of the pests in our homes and gardens and on the farms that grow the food we eat. Yet, the increased use of pesticides has been linked to a number of serious health risks. Some pesticides are irritating to the skin and eyes. Others, including organophosphates, have been linked to nervous system damage and to the development of Parkinson's disease. Pesticide exposure has also been associated with a greater risk for some cancers, including non-Hodgkin's lymphoma.

Ook in de duinen zullen de insecten verdwijnen

Berichten uit Duitsland over zeer grote achteruitgang in biomassa van insecten zijn stevig aangekomen en meteen vroeg men zich af of dat voor ons land van toepassing is. In Duitse natuurgebieden is vastgesteld dat daar in 27 jaar de insectenpopulatie met 76 procent is afgenomen. Toxicoloog Henk Tennekes (67) voorspelt al sinds 2009 dat de insecten zullen uitsterven door chemische bestrijdingsmiddelen, de zgn. neonicotinoïden. Niet alleen slecht voor bijen, maar voor al het kleine leven.

Medewerker van Hollands Noorderkwartier meldt misstand bij rapportage over bestrijdingsmiddelen en wordt vervolgens geschorst

Een bestrijdingsmiddelendeskundige van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft op vrijdag 5 januari jl. melding bij zijn directie gedaan van een vermoeden van de misstand. Het gaat om een integriteitsschending. Het Hoogheemraadschap wil volgens de melding de gegevens over bestrijdingsmiddelen, die zonder restrictie openbaar horen te zijn, mogelijk exclusief houden voor een marktpartij. Drie dagen later, op maandag 8 januari, is hij vervolgens geschorst.

NABU und Bioland fordern eine Neuausrichtung der Europäischen Agrarpolitik (GAP)

Im Rahmen der Internationalen Grünen Woche forderten Deutschlands größter Naturschutzverband NABU und Deutschlands größter ökologischer Anbauverband Bioland am heutigen Donnerstag gemeinsam eine Neuausrichtung der Europäischen Agrarpolitik (GAP). „Verbraucher, Landwirte und die Umwelt brauchen einen Umbau der EU-Agrarförderung. Eine Politik des Weiter-So darf es nicht geben“, waren sich NABU-Präsident Olaf Tschimpke und Bioland-Präsident Jan Plagge einig.

Effects of acetamiprid and thiacloprid in their commercial formulations on soil fauna

Neonicotinoids are the most prominent group of insecticides in the world and are commercialized in over 120 countries for the control of agricultural pests mainly due to their broad-spectrum activity and versatility in application. Though non-target soil organisms are likely to be exposed during application, there is paucity of information in scientific literature regarding their sensitivity to neonicotinoids.

The impact of insecticides on shrimp aquaculture in north eastern Australia

The use of pyrethroid and neonicotinoid insecticides has increased in Australia over the last decade, and as a consequence, increased concentrations of the neonicotinoid insecticide imidacloprid have been measured in Australian rivers. Previous studies have shown that non-target crustaceans, including commercially important species, can be extremely sensitive to these pesticides.

De talrijke normoverschrijdingen van fipronil in het oppervlaktewater worden onvoldoende in kaart gebracht

Het maximaal toelaatbaar risiconiveau (MTR) is de concentratie van een stof in water, sediment, bodem of lucht waar beneden geen negatief effect is te verwachten. Voor oppervlaktewater is de MTR-waarde voor fipronil sinds 11-11-2013 uiterst gering: 0,00007 microgram per liter = 0,07 nanogram per liter = 70 picogram per liter. Een picogram is een miljoenste van een miljoenste gram. Het overgrote deel van de (door de waterschappen) gemeten waarden is dan ook niet toetsbaar omdat de detectiegrens van de gebruikte meetmethode veel hoger lag dan de MTR.