Insecticiden

Health and environment: Add a tax to the EU agricultural policy

As the debate heats up over the European Union's new Common Agricultural Policy (CAP) for 2020, I propose introducing a progressive tax that is based on farmers' purchase per unit area of pesticides, antibiotics and imported animal feed such as soya beans (see also F. Orsi Nature 541, 464; 2017). Farmers practising sustainable management would be rewarded with increased sales, higher incomes and greater societal respect.

Brief in Nature over nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Vandaag publiceert Frank Berendse, voorzitter van de Heimans en Thijsse Stichting, een brief in Nature over een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Hij stelt een nieuwe progressieve belasting voor op de hoeveelheid bestrijdingsmiddelen en geïmporteerd veevoer die een boer per hectare inkoopt. Dat leidt al heel snel tot een massieve, want door de prijs gedreven verschuiving in het koopgedrag van consumenten. Schone producten worden dan veel goedkoper dan producten die op een vervuilende manier zijn geteeld.

Why Insect Decline Matters

Scientists have described 1 million species of insects so far, and estimate that at least 4 million species worldwide are still unrecorded. For people living in areas with ample wilderness and a plethora of biting mosquitoes that carry malaria and other diseases, a decline in insect populations might seem like an outlandish concern. But in areas with intensive industrialized agriculture, the drop in insect populations is worrying.

Stille ramp: de insecten verdwijnen

Er zijn steeds minder insecten. Uit onderzoek blijkt dat de hoeveelheid insecten in de natuurgebieden rond het Duitse Krefeld met bijna 80% is afgenomen in 25 jaar van 1989 tot 2014. Een afname die volgens een publicatie in Science niet alleen in Duitsland geconstateerd wordt, maar ook in andere landen. Zo daalde het aantal insecten in Schotland met 60%. Het onderzoek in Krefeld werd uitgevoerd in natuurgebieden waar niet zo extreem veel was veranderd in het beheer van die gebieden zelf. Maar in de omgeving is wel veel veranderd.

Bijensterfte in de VS: 44% sneuvelde in 2015/2016

Onderzoek in opdracht van het Amerikaanse ministerie van Landbouw toont aan dat 44 procent van de bijen het afgelopen jaar is gesneuveld. Dat dit patroon zich voor de tweede keer herhaalt vinden experts “ronduit alarmerend”. Zowel de verliezen tijdens de winter als die tijdens de zomer namen toe ten opzichte van het jaar daarvoor. Het is nu al het tweede jaar op rij dat de verliezen tijdens de zomer de concurrentie kunnen aangaan met die van de winter.

Waterschap Limburg spreekt van grote winst als imidacloprid en/of thiacloprid op alle meetlocaties normoverschrijdend worden aangetroffen

Het Waterschap Limburg doet vanaf 2015 (toen nog als Waterschap Peel en Maasvallei) mee met één van de landelijke meetnetten gewasbeschermings-middelen: namelijk het meetnet voor de glastuinbouw. Deze langjarige meetnetten zijn opgesteld per teelt. Voor glastuinbouw is een apart meetnet gemaakt waar zeven waterschappen aan mee doen. Het meetnet loopt door tot 2023.

Nicht nur Bienen sind in ihrer Existenz bedroht, sondern alle Insekten

Bereits im Jahr 1962 wurde von Rachel Carson der stumme Frühling vorhergesagt, wenn die Industrialisierung der Landwirtschaft und die Nutzung von Chemikalien auf den Äckern fortschreiten: Ein Frühling ohne das vertraute Summen von Bienen, Hummeln, Fliegen, Käfern und anderen Insekten. Dieses Szenario droht nun Wirklichkeit zu werden, wenn wir nicht sofort handeln.

No Sign of Swifts in May's Britain

Normally my first sighting of swifts – the dark, scythe-winged birds that scream over our summer rooftops – is on voting day in May. I can’t blame them this year. If I’d spent the past few months swooping over the Congo and Mozambique, I’d have shunned the cold grey mizzle that greeted voters yesterday. Swifts (Apus apus) are among the last summer visitors to arrive and the first to leave, flying south as soon as they have raised their young. They were made for flying and only touch down to nest.

Study finds link between neonic pesticides and decline of bumblebee queens

A widely used pesticide harms bumblebee queens’ abilities to feed and reproduce, reducing the survival prospects for the pollinators that play a key role in food production, a new study co-authored by a University of Guelph professor shows. The research is the first on how queen bumblebees react to neonicotinoids, a class of insecticide used in agriculture, horticulture and flea treatment for pets. Declines in insect pollinators, including bees and butterflies, have been linked to neonicotinoids, in addition to loss of habitat, disease and climate change.

Bird populations in steep decline in North America

North America has more than a billion fewer birds than it did 40 years ago, with the snowy owl (Bubo scandiacus) and the chimney swift (Chaetura pelagica) just two of the better-known species in dramatic decline across the continent, a recent survey has found. The total number of continental landbirds stands at about 10 billion, down from about 11.5 billion in 1970.