Neonicotinoïden aangetoond in drinkwater in de VS

In 2015 onderzocht de US Geological Survey watermonsters uit oppervlaktewater, verspreid over de VS. In ruim de helft van de monsters werden resten van neonicotinoïden gevonden. De US Geological Survey heeft daarna samen met de University of Iowa leidingwater onderzocht. De monsters zijn genomen van tappunten op de campus van de universiteit en in Iowa City. Dat is een kleine stad midden in agrarisch gebied, waar de insecticiden worden toegepast. De gehaltes varieerden van 0,24 tot 57,3 nanogram per liter water (delen per biljoen).

De huidige MTR voor clothianidine in het oppervlaktewater is veel te hoog

Het neonicotinoïde insecticide clothianidine is in Nederland toegelaten als middel voor behandeling van zaden van suikerbieten en voederbieten ter voorkomen van schade door insecten. De stof is zeer persistent in de bodem met een halfwaardetijd van 545 dagen, en spoelt bovendien gemakkelijk uit naar het grondwater of komt door afspoeling in het oppervlaktewater terecht.

Europese salamandersoorten staan op uitsterven

Onderzoekers van de UGent slaan alarm: verschillende soorten Europese salamanders zijn in gevaar als we niet dringend maatregelen nemen tegen een schimmel. An Martel (UGent) en een door haar aangevoerde internationale ploeg onderzoekers waarschuwen in het wetenschappelijke topblad Nature dat het snel de verkeerde kant op kan gaan met een hele reeks Europese salamanders. Zelfs een vluchtig contact met de Bs-schimmel (Batrachochytrium salamandrivorans) kan de diertjes fataal worden. De schimmel werd drie jaar geleden door Martel ontdekt (ze haalde er toen het andere topblad Science mee).

Het water van Delfland blijft ook in 2016 een bestrijdingsmiddelenriool

De waterkwaliteitsverbetering van de afgelopen jaren in glastuinbouwgebieden in het Hoogheemraadschap van Delfland stagneert. Dat is de belangrijkste conclusie die Delfland heeft getrokken uit de Waterkwaliteitsrapportage over 2016. Uit de meetresultaten over 2016 blijkt dat de concentraties bestrijdingsmiddelen en meststoffen (stikstof en fosfaat) nog steeds te hoog zijn en niet verminderen. De hoogste en meeste normoverschrijdingen worden aangetroffen in de glastuinbouwgebieden.

Aantal Nederlandse biologische boeren groeit met ruim twaalf procent

In 2016 groeide voor het eerst sinds 2010 het aantal geregistreerde biologische boerenbedrijven harder dan het aantal biologische handels- en verwerkingsbedrijven. Er zijn nu 1831 boerenbedrijven geregistreerd bij Skal Biocontrole. Door de krapte in het aanbod van biologische grondstoffen groeide het aantal handelsbedrijven langzamer, met tien procent naar 2.586. Steeds meer provincies kiezen ervoor om biologische landbouw te stimuleren.

Duurzame thee wint terrein in Sri Lanka

De theesector in Sri Lanka is 153 jaar oud en momenteel de grootste industrie in het land. Hij biedt werk aan 2,5 miljoen mensen. Volgens de Export Development Board in Sri Lanka, is de sector goed voor 62 procent van alle landbouwexport. Zo’n 400.000 mensen zijn actief op kleinschalige theeplantages. De lucratieve theesector kampt echter met steeds meer uitdagingen. De ernstigste is de achteruitgang van de grond.

Ramp voor broedvogels: hoeveelheid insecten in Nederland de laatste decennia sterk afgenomen

‘De autoruit wordt tegenwoordig veel minder snel vies van dode insecten’, zegt bioloog Arnold van Vliet van de Wageningen Universiteit. De weinige cijfers die er zijn over het totale aantal insecten (ofwel de biomassa) in Nederland, zeggen hetzelfde. Er zijn sterke aanwijzingen dat zeker driekwart van de insecten sinds de jaren tachtig is verdwenen.

Lees verder in: Nederlands Dagblad, 3-4-17
https://t.co/M3SWGjsx8K

Alarm over water: ‘Maak Drentse landbouw duurzaam’

Drenthe moet snel de landbouw verduurzamen. De provincie is daarmee nu de hekkensluiter in Nederland. Mede daardoor bevat het oppervlaktewater 74 verschillende bestrijdingsmiddelen, waarvan de helft zeer gevaarlijk. Dit stelt het internationale vrouwen- en milieunetwerk Women Engage for a Common Future. Dit WECF heeft de Drentse beken en kanalen onderzocht en noemt de situatie in de provincie ‘zorgwekkend’.

Schandalige berichtgeving van het CBS over de oorzaken van de achteruitgang weidevogels

Het gaat slecht met de meeste weidevogelsoorten in Nederland. Dat blijkt uit een analyse van de meest recente cijfers van de Nederlandse weidevogelstand door CBS en Sovon Vogelonderzoek Nederland. Het verdwijnen van weidevogels hangt volgens CBS samen met de schaalvergroting en intensivering in de landbouw. Enerzijds gaat het daarbij om directe verliezen van nesten en kuikens doordat bijvoorbeeld steeds vroeger en vaker gemaaid wordt.

Europese Commissie wil neonicotinoïden verbieden

De Europese Commissie stelt voor drie insecticiden definitief te verbieden in de open teelt. Het gaat om zogeheten neonicotinoïden met de werkzame stoffen imidacloprid, clothianidine en thiamethoxam. Dat blijkt uit gelekte documenten die The Guardian heeft ingezien. Als het voorstel wordt aangenomen, worden in Nederland vooral de teelten van koolzaad en mais geraakt, maar ook de teelt van bijvoorbeeld aardappelen en erwten. Producten met de werkzame stoffen imidacloprid en clothianidine worden verkocht door Bayer. Thiamethoxam is een product van Syngenta.