Zeker tien vogelsoorten in Nederland staan op het punt van uitsterven

De vernietiging van leefgebieden en het verdwijnen van insecten in Nederland hebben de afgelopen decennia veel vogelsoorten bedreigd en zelfs doen uitsterven. Zeker tien vogelsoorten staan op het punt van uitsterven, als er geen maatregelen worden genomen. Dat concludeert het boek Bedreigde vogels in Nederland van de Vogelbescherming, dat woensdag verschijnt.

In vrijwel alle soorten leefgebieden – stedelijk, moeras, hei en duin – zijn veel soorten sinds 1950 sterk in aantal achteruitgegaan of zelfs uitgestorven. De oorzaak: de verandering van het boerenlandschap, intensivering van de landbouw en de opmars van pesticiden en kunstmest. Vooral het agrarische landschap onderging een dramatische transformatie.

De zomertortel (Streptopelia turtur) is volgens de Vogelbescherming de eerste ‘kanshebber’ zijn om uit Nederland te verdwijnen. De soort is sinds de jaren vijftig met meer dan 90 procent in aantal achteruitgegaan. Ook weidevogels als de grutto (Limosa limosa) dreigen bij ‘ongewijzigd beleid’ uit te sterven, zo waarschuwt de natuurorganisatie. Naast ingrepen in het (boeren)landschap is het terugdringen van stikstof en pesticiden nodig om de leefomgeving te herstellen, aldus De Pater. Om het tij te keren is minder gif, minder mest, meer water en meer inclusieve landbouw nodig.

Bron: Volkskrant, november 2018
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/zeker-tien-vogelsoorten-in…