Nieuw advies EFSA voor residuen van bestrijdingsmiddelen in voeding voor zuigelingen en peuters

De Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA heeft een nieuw advies voor residuen van bestrijdingsmiddelen in voeding voor zuigelingen en peuters gepubliceerd. De voorstellen maken deel uit van een uitgebreide evaluatie van de veiligheid van residuen van bestrijdingsmiddelen in voedingsmiddelen die bedoeld zijn voor zuigelingen en jonge kinderen. De maximumgehalten van bepaalde soorten residuen van bestrijdingsmiddelen die aanwezig kunnen zijn in voedingsmiddelen, bedoeld voor zuigelingen en jonge kinderen, zouden opnieuw beoordeeld moeten worden. Dit moet voldoende bescherming bieden voor baby's jonger dan 16 weken, zelfs bij de hoogst mogelijke blootstellingsniveaus.

In overeenstemming met de richtlijnen van het wetenschappelijk comité van de EFSA zijn al specifieke veilige innameniveaus vastgesteld voor residuen van bestrijdingsmiddelen voor zuigelingen jonger dan 16 weken. Voor zuigelingen ouder dan 16 weken wordt de huidige procedure nog afdoende beoordeeld.

Bronnen: EFSA, 28/06/18 & FoodHolland 02/07/2018
https://www.foodholland.nl/nieuws/artikel.html?id=203730