De ecosystemen die het leven op aarde dragen gaan naar de knoppen door de neonicotinoiden

Vier jaar lang heeft de zogenaamde Task Force on Systemic Pesticides op vraag van de International Union for the Conservation of Nature (IUCN) de gevolgen van het gebruik van de nieuwe generatie van pesticiden onderzocht. Die expertengroep bestaande uit een dertigtal wetenschappers uit vijftien landen, heeft ruim achthonderd collegiaal getoetste wetenschappelijke studies doorgenomen en hun conclusies samengebracht in een Worldwide Integrated Assessment (WIA). Die wereldwijde integrale beoordeling besluit dat de zogenaamde systemische pesticiden niet alleen een ernstig gevaar vormen voor bestuivende insecten, maar ook voor talloze ongewervelde bodemdieren, zoals regenwormen en mijten, en evengoed voor gewervelde dieren zoals vogels.

Bron: De bond · 11 juli 2014

Henk Tennekes

Tue, 07/08/2014 - 17:00

De zogenaamde Task Force on Systemic Pesticides die nu overal op de trommel slaat, durfde het bij de eerste bijeenkomst in Parijs in juni 2010 niet aan, op basis van mijn onderzoek naar de werking van neonics op insecten en vogels, een oproep voor een verbod op deze stoffen te lanceren. Dat lag vooral aan de weerstand van een kadermedewerker van de Engelse vogelbescherming (RSPB, Royal Society for the Protection of Birds), dr. David Gibbons, die mijn gegevens van tafel veegde. Aangezien ik ervan overtuigd bleef dat de neonics een milieuramp zouden veroorzaken, heb ik toen mijn gegevens maar in de vorm van het boek Disaster in the Making gepubliceerd, dat door de Rachel Carson Council zeer lovend werd gerecenseerd. Gibbons is 180 graden gedraaid nadat een zeer bekende Canadese toxicoloog/ornitholoog, Pierre Mineau, die ik in Berlijn in mei 2012 bij een SETAC conferentie had ontmoet, vorig jaar (2013) mijn resultaten ook in Amerika bevestigde. Dit jaar (2014) publiceerde Gibbons samen met Mineau een review waarin het Tennekes verhaal werd bevestigd dat Gibbons in 2010 nog van tafel veegde. Zoals de wind waait waait mijn jasje, nietwaar? Maar het had wel tot gevolg dat de RSPB nooit opriep tot een verbod op neonics en daarmee een lachertje van haar missie maakte. Ook de Nederlandse Vogelbescherming werd pas wakker toen Pierre Mineau zijn gegevens publiceerde. Een toxicoloog mag zich schijnbaar niet bemoeien met het vakgebied van ornithologen.