De oeverloper is een uiterst schaarse broedvogel in Nederland

De oeverloper (Actitis hypoleucos) is een kleine steltloper. De broedbiotoop van de oeverloper zijn oevers van beken, rivieren, plassen en meren, ook brak water. Deze vogelsoort broedt in zeer gering aantal in Nederland, meestal in het rivierengebied op strandjes en bij kribben langs de Waal, de Rijn, de IJssel en de Grensmaas. Het voedsel bestaat voornamelijk uit insecten maar ook wormen en visjes worden geconsumeerd. Hij gebruikt zijn snavel om kleine insecten uit de bodem te halen. Hij vangt soms kleine insecten uit de lucht als de kans er is. Het aantal broedvogels in Nederland werd in 2005-2008 door SOVON geschat op 5 - 14 paar. Over de laatste 10 jaar is volgens SOVON geen betrouwbare trendclassificatie mogelijk.

Bronnen:
http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=vogels&record=Actiti…
http://www.vogelbescherming.nl/vogels_kijken/vogelgids/zoekresultaat/de…
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oeverloper_(vogel)
http://www.aviflevoland.nl/html/Oeverloper.html
http://www.sovon.nl/soorten.asp?euring=5560&lang=nl