Insecticiden

Studie enthüllt: Unser IQ fällt rasant ab - Ärzte schlagen Alarm

Die Menschen in den Industrieländern werden immer dümmer – das ergab jetzt eine besorgniserregende Studie britischer Forscher. Angeblich soll das Team um den englischen Forscher Edward Dutton herausgefunden haben, dass der IQ in vielen westlichen Nationen alle zehn Jahre um etwa zwei Punkte gesunken ist. Für ihr Ergebnis haben Dutton & Co. die Daten von skandinavischen Soldaten untersucht, die bei der Einstellung in den Militärdienst einen Intelligenztest absolvieren mussten.

Extreme normoverschrijdingen van fipronil konden niet worden aangetoond

Het fenylpyrazool-insecticide fipronil wordt in de Nederlandse landbouw gebruikt voor het coaten van kool, uien en prei, maar werd ook illegaal gebruikt als behandeling tegen de rode mijt in pluimvee. Schaaldieren en waterinsecten zijn zeer gevoelig voor fipronil en de stabiele afbraakproducten. De milieukwaliteitsnorm (MTR) voor fipronil in Nederlands oppervlaktewater is 0,07 ng / L.

Fipronil in Surface Water: An Environmental Calamity Remaining Under Radar in the Netherlands

The phenylpyrazole insecticide fipronil is used in Dutch agriculture in seed coating of cabbage, onions and leek, but was also illegally used as treatment against poultry red mite. Crustaceans and aquatic insects have been shown to be highly sensitive to fipronil and its stable degradation products. An environmental quality standard (EQS) for fipronil in Dutch surface water has been set at 0.07 ng / L.

Meer dan 30 bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater is heel gewoon in Vlaanderen

Een beperkt aantal gewasbeschermingsmiddelen zorgt voor heel wat overschrijdingen van de milieukwaliteitsnormen in oppervlaktewater. De milieukwaliteitsnormen voor pesticiden in Vlaams oppervlaktewater zijn vastgelegd in VLAREM: een maximale norm (MAC-MKN) als toetssteen voor mogelijke acute effecten op waterorganismen (zoals sterfte) en een jaargemiddelde norm (JG-MKN) om mogelijke chronische effecten (zoals een verminderde voortplanting) te toetsen.

Neonicotinoïden veroorzaken bijensterfte op de lange termijn

Voor het eerst is de afname van Engelse wilde bijen gekoppeld aan het gebruik van controversiële neonicotinoïden. Dat zijn pesticiden waarmee boeren hun koolzaadolieplantages beschermen tegen ongedierte. Aan het zaadje van een koolzaadplant voegt de boer neonicotinoïden toe. Als de plant is opgegroeid en opgebloeid, zijn deze stoffen over de volledige koolzaad verspreid, dus ook in de bloemen. Hierdoor krijgen de beestjes die van de nectar snoepen de pesticiden binnen.

Year-round presence of neonicotinoid insecticides in tributaries to the Great Lakes, USA

To better characterize the transport of neonicotinoid insecticides to the world's largest freshwater ecosystem, monthly samples (October 2015–September 2016) were collected from 10 major tributaries to the Great Lakes, USA. For the monthly tributary samples, neonicotinoids were detected in every month sampled and five of the six target neonicotinoids were detected. At least one neonicotinoid was detected in 74% of the monthly samples with up to three neonicotinoids detected in an individual sample (10% of all samples).

An ecological disaster in the Garden of England

In a study of 26 rivers and streams across England, Scotland, Wales and Northern Ireland carried out by the Environment Agency and its regional equivalents, the Somerhill Stream had the third highest concentration of the chemicals, after the River Waveney in Norfolk and the River Tame in the West Midlands. The stream in Tonbridge that flows into the River Medway has emerged as the third worst in the country for neonicotinoid pollution, threatening its insect population. Other Kentish rivers such as The Medway and The Beult were not among those tested.

Health Risks of Pesticides

Pesticides are a convenient way to get rid of the pests in our homes and gardens and on the farms that grow the food we eat. Yet, the increased use of pesticides has been linked to a number of serious health risks. Some pesticides are irritating to the skin and eyes. Others, including organophosphates, have been linked to nervous system damage and to the development of Parkinson's disease. Pesticide exposure has also been associated with a greater risk for some cancers, including non-Hodgkin's lymphoma.

Ook in de duinen zullen de insecten verdwijnen

Berichten uit Duitsland over zeer grote achteruitgang in biomassa van insecten zijn stevig aangekomen en meteen vroeg men zich af of dat voor ons land van toepassing is. In Duitse natuurgebieden is vastgesteld dat daar in 27 jaar de insectenpopulatie met 76 procent is afgenomen. Toxicoloog Henk Tennekes (67) voorspelt al sinds 2009 dat de insecten zullen uitsterven door chemische bestrijdingsmiddelen, de zgn. neonicotinoïden. Niet alleen slecht voor bijen, maar voor al het kleine leven.