Insecticiden

Insecticide chloorpyrifos blijkt ook in fruit en groenten te zitten

De pesticiden chloorpyrifos en chloorpyrifos-methyl worden aangetroffen in 5,5 procent van alle onderzochte voedingsstalen in de EU. Dat blijkt uit gegevens van het Europese Voedselveiligheidsagentschap die in Knack staan. De komende maanden beslist Europa of de pesticiden van de markt moeten verdwijnen. Het pesticide chloorpyrifos wordt gebruikt om gewassen zoals kolen, fruit en groenten te beschermen tegen onder meer koolvliegen, aardrupsen en larven van langpootmuggen en kevers. Chloorpyrifos is actueel omdat de huidige EU-toelating voor het pesticide afloopt op 31 januari 2020.

De pesticiden lobby ondermijnt met steun van EU lidstaten effectieve bescherming van bijen en andere insecten

Begin april liet FTM zien dat Nederland invoering van de Bee Guidance, een Europees richtsnoer om bijen te beschermen, al jarenlang tegenwerkt. Die onthulling leidde tot een Kamerdebat, waarin minister Schouten (Landbouw) de Kamer gedetailleerde inzage in het dossier beloofde. Uit de stukken die zo openbaar zijn geworden, blijkt opnieuw iets opmerkelijks: Nederland heeft bij de Europese Commissie gepleit voor een nieuw rekenmodel om bijenpopulaties te monitoren. En dat model wordt gepusht door de chemische industrie.

Das Leiden der Fische

Die offiziellen Zahlen der Schweizer Fischfang-Statistik sind beunruhigend: Die Fänge in Fliessgewässern (Flüsse und Bäche, ohne Seen) sind seit dem Jahr 2000 um ein Drittel zurückgegangen. Eine grosse Rolle im Zusammenhang mit dem rückläufigen Fischbestand könnten Pestizide aus der Landwirtschaft spielen. Eine Studie des deutschen Helmholz-Zentrums zeigt: Wirkstoffe wie etwa das Insektizid Thiacloprid wirken bereits in geringsten Mengen und bringen Wasserlebewesen zum Verschwinden. Und damit eine wichtige Nahrungsquelle für die Fische.

Neonicotinoids and ectoparasitic mites synergistically impact honeybees

The Western honeybee, Apis mellifera, is the most important managed pollinator globally and has recently experienced unsustainably high colony losses. Synergistic interactions among stressors are believed to be primarily responsible. However, despite clear evidence of strong effect on honeybee longevity of widely-employed neonicotinoid insecticides and of the ubiquitous ectoparasitic mite Varroa destructor, no data exist to show synergistic effects between these two stressors.

Effects of clothianidin-treated seed on the arthropod community in a mid-Atlantic no-till corn agroecosystem

We assessed the community-level effects of clothianidin-treated seed on the diversity and abundance of arthropod communities in a no-till corn agroecosystem over a single growing season.Epigeal and foliage-dwelling communities were disturbed by the clothianidin seed treatment, with significant negative and positive changes in taxa abundances. Clothianidin reduced the abundance of minute pirate bugs by 66.2%, lady beetles by 44.7%, ants by 43.4%, ground beetle adults and larvae by 31.7%, and rove beetles by 44.1% during the early corn growth stages.

Late efect of larval exposure to clothianidin in Africanized Apis mellifera

We evaluated the efects of repeated larval exposure to neonicotinoid insecticide, both in isolation and in combination with strobilurin fungicide, at environmentally relevant doses. The total consumption of the contaminated diet was 23.63 ng fungicide/larvae (pyraclostrobin) and 0.2364 ng insecticide/larvae (clothianidin). The efects on post-embryonic development were evaluated over time. Additionally, we assessed the survival pattern of worker bees after emergence, and the pesticides’ effects on the behavior of newly emerged workers and young workers.

Zeer lage dosissen van clothianidine verkorten het leven van bijen

Een nieuwe studie van Braziliaanse biologen laat zien dat de effecten van neonicotinoïde insecticiden op bijen veel erger kunnen zijn dan tot nu toe vaak gedacht werd. Zelfs op een zeer laag niveau dat als niet-dodelijk wordt beschouwd, verkortte het insecticide clothianidine het leven van de bijen met de helft. De tests werden uitgevoerd in een laboratorium om besmetting vanuit de omgeving te vermijden.

Time-cumulative toxicity of imidacloprid in arthropods results from irreversible receptor binding

Imidacloprid binds irreversibly to the nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs) in the insect nervous system, and their activation ultimately leads to the death of the neuron (Casida and Durkin, 2013). Imidacloprid toxicity increases upon the molecule’s cumulative binding to nAChRs, and the toxic effects can be reinforced even at low-dose exposure over extended periods of time (Tennekes and Sanchez-Bayo, 2011).

Landwirtschaft beeinträchtigt Kleinwasserlebewesen mehr als Abwässer

Kommunale Kläranlagen und die Landwirtschaft gehören zu den Hauptquellen von Verunreinigungen in Flüssen und Bächen und beeinträchtigen die aquatischen Lebensgemeinschaften. Über die Kläranlagen gelangen etwa Medikamentenrückstände, Nährstoffe, Biozide, resistente Bakterien und Schwermetalle in die Gewässer. Die Landwirtschaft ihrerseits ist vor allem verantwortlich für den Eintrag von Pflanzenschutzmitteln, Feinsedimenten und Nährstoffen. Allerdings war über den relativen Einfluss beider Quellen bisher nur wenig bekannt.