50 % minder landbouwgif in 2020 mogelijk mits supermarkten kansen pakken

Onderzoek van het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) in opdracht van Greenpeace laat zien dat een halvering van het pesticidengebruik mogelijk is in 2020 in consumptieaardappelen, appels en tomaten, met behoud van opbrengsten. Het onderzoek laat ook zien dat stapsgewijze uitfasering van de meest schadelijke bestrijdingsmiddelen mogelijk is, mits supermarkten hun verantwoordelijkheid nemen om duurzame landbouw en innovatieve boeren te steunen.
Als ketenpartner van de telers staan supermarktketens een scala aan mogelijkheden ter beschikking, uiteenlopend van het stellen van inkoopvoorwaarden tot informatie verstrekken aan de consument en bewustmaking. Eén van de meest effectieve maatregelen, blijkt uit het onderzoek, is de beloning van duurzamere producten en productiemethoden. Bijvoorbeeld in de vorm van een duurzaam certificaat of als harde inkoopeis en/of een meerprijs.

Stapsgewijze uitfasering van risicopesticiden, te beginnen met de 8 ‘bijenpesticiden’ die door Aldi Duitsland op een zwarte lijst zijn geplaatst, is goed mogelijk. Uitfaseren van alle risicostoffen op korte termijn is lastig en vraagt extra inspanning in onderzoek en ontwikkeling en ook moet worden opgepast voor het risico van resistentie tegen bepaalde middelen.

Peter Leendertse van CLM: ‘Met een kleine duurzaamheidsopslag op de consumentenprijs (mits deze wordt doorgegeven aan de teler), ontstaat financiële ruimte voor verduurzaming. Door bijvoorbeeld een opslag van 3 eurocent per kilo consumptieaardappelen kunnen aardappeltelers de gewasbescherming verduurzamen op het niveau van Milieukeur. Dat betekent een fikse daling van het gebruik en vermindering van het aantal risicostoffen.’

Bron: Greenpeace, 29 april 2016
http://www.greenpeace.nl/2016/Publicaties/Landbouw/50--minder-landbouwg…