80 pct van Chinees oppervlaktewater is zwaar vervuild

Ongeveer 80 procent van het grondwater uit ondiepe putten op het Chinese platteland, waar miljoenen boeren gebruik van maken, is zwaar vervuild en ondrinkbaar. Die alarmerende cijfers staan in een grondwaterrapport dat het ministerie van Water in Peking presenteerde. De gegevens over waterkwaliteit werden er voor het eerst in opgenomen. Volgens Greenpeace maakt dit rapport duidelijk dat de watervervuiling in China een minstens zo groot probleem is als de luchtvervuiling.
Slechts voor 20 procent van de 2.100 geteste putten in 18 provincies in de noordelijke gebieden van China was de waterkwaliteit iets beter dan ronduit slecht. Nergens is er effectief zuiver water gevonden. Vooral ammoniak, nitriet en nitraat afkomstig van meststoffen hebben een grote impact op de vervuiling, terwijl ook zware metalen en andere giftige stoffen in het putwater werden aangetroffen, waarschuwde het rapport, dat zich niet baseerde op bijzonder diep geboorde putten.

De voorziening van de grotere steden, die hun drinkwater meestal uit diepere grondwaterbekkens ontvangen, zijn daarentegen niet bedreigd, benadrukt het ministerie. Van die waterbronnen beantwoordt 85 procent aan de kwaliteitsnormen. Het rapport is volgens milieuorganisatie Greenpeace niettemin een "ernstige waarschuwing". "De watervervuiling is minstens een zo groot probleem als de luchtvervuiling", zei Ada Kong van Greenpeace.

Bron: VILT, 12-04-16
http://www.vilt.be/80-pct-van-chinees-oppervlaktewater-is-zwaar-vervuild