Alarmerend rapport over situatie bijen, vlinders en kevers

Nieuwe cijfers over dieren die gewassen en planten bestuiven zijn schrikbarend: de situatie is dramatisch. Zowel gewervelde bestuivers, zoals vogels en vleermuizen, als ongewervelden zoals vlinders, hommels en kevers moeten vechten voor hun voortbestaan. Bijen, hommels, vlinders, maar ook kevers zijn in levensgevaar. Van twee op de vijf soorten ongewervelde bestuivers, zoals de hiervoor genoemde soorten, wordt gevreesd dat zij uit zullen sterven. Naar schatting 40% van de bijen wordt met uitsterven bedreigd. Behalve dat het vreselijk is dat deze diersoorten verloren gaan, komt hierdoor ook de voedselproductie in gevaar. 90% van de planten moet bestoven worden en 75% van de voedselgewassen. De meeste fruitbomen groeien niet als ze niet bestoven worden. Ruim driekwart van onze landbouwproducten moet door deze dieren bestoven worden. Het rapport werd uitgebracht door de Verenigde Naties en bij het opstellen ervan waren 124 landen betrokken. Het document is officieel bekrachtigd in Kuala Lumpur, op het congres van het IPBES (Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten).
Bron:
Piep Vandaag, 12-04-16
https://www.piepvandaag.nl/alarmerend-rapport-situatie-bijen-vlinders-k…