Bezorgde omwonenden van de lelieteelt in Gaasterland worden met een kluitje in het riet gestuurd

Al vele jaren worden er in Gaasterland lelies geteeld. Koos van der Avoird uit Lemmer is een grote teler die verschillende percelen in gebruik heeft. Waarom in Gaasterland? ,,Daar is de zuurgraad van de grond heel laag. Veel lager dan bij voorbeeld in de Noordoostpolder. En dat maakt die grond hier heel geschikt voor bepaalde soorten lelies’’, zo vertelde hij tijdens een praatavond over lelieteelt in Wijckel. Dorpsbelang merkte dat er veel vragen leven onder de bevolking en riep de hele regio op vragen te stellen en mee te praten. Grote percelen land, minder vogels, vlinders en insecten, dode sloten. Inwoners van Gaasterland zien hun leefomgeving veranderen als gevolg van de intensieve landbouw. Juist dit jaar wordt er begonnen met een groot landelijk onderzoek naar de blootstelling van de omwonenden aan bestrijdingsmiddelen uit de landbouw. Pas eind 2018 zijn de resultaten bekend. Waarom dat onderzoek nu pas is gestart, terwijl klachten over lelie- en bollenteelt al jaren bekend zijn? Onderzoeksleider Mark Montforts (RIVM): ,,Er werd altijd van uit gegaan dat, als de mensen die er mee werken er geen last van hebben, de omwonenden ook veilig zijn. Pas na klachten in de media kwam de Gezondheidsraad twee jaar geleden met het advies aan de minister om die blootstelling toch eens goed te onderzoeken.’’ Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat er in 2014 in Nederland in 79 gemeenten in totaal 5215 hectares lelies werden geteeld. Midden-Drenthe was de gemeente met de meeste hectares (702), gevolgd door Noordoostpolder (516). Heerenveen stond toen als hoogstgenoteerde Friese gemeente op de tiende plek met 125 hectare, De Fryske Marren stond op plek 14 met 104 hectare.
Bron: Leeuwarder Courant, 11-03-16
http://www.lc.nl/plus/Zorgen-over-lelieteelt-in-Gaasterland-21189250.ht…