De Q-koorts cover-up van Gerda Verburg

Voormalig landbouwminister Gerda Verburg heeft bewust de ernst van de uitbraak van de Q-koorts epidemie, inmiddels acht jaar geleden, gebagatelliseerd. Dat zegt burgemeester Jan Boelhouwer van Gilze en Rijen die de ziekte zelf opliep. "Vooral door toedoen van Verburg heeft deze ziekte verschrikkelijk veel ellende kunnen veroorzaken.'' De burgemeester schaart zich daarmee in de rij kritikasters van overheidsaanpak Q-koorts. 'Minister Verburg wist veel meer dan ze zei.'

Boelhouwer komt met zijn beschuldiging, nadat deze week bekend werd dat de Q-koorts veel meer dodelijke slachtoffers heeft geëist dan tot nu toe werd aangenomen. "De minister deed voorkomen alsof het allemaal wel meeviel. Er was sprake van een cover-up operatie. De belangen van de intensieve veehouderij stonden voorop, de risico's voor de volksgezondheid waren ondergeschikt."

Bewijzen voor zijn beschuldiging zegt Boelhouwer die ten tijde van de epidemie Tweede Kamerlid voor de PvdA was, niet te hebben. 'Maar het kan niet anders. Toen al was bekend hoe gevaarlijk Q-koorts is. En destijds was ook bekend dat het vruchtwater van besmette geiten echte bacteriebommen waren. En toch werd er niet ingegrepen.''

Verburg, tegenwoordig werkzaam voor de Verenigde Naties in Genève, wil niet ingaan op de beschuldigingen van Boelhouwer. Na eerdere kritiek op haar aanpak van de Q-koorts ontkende Verburg dat ze de economische belangen van de geitenhouders zwaarder zou hebben laten wegen dan die van de volksgezondheid.

De Nijmeegse advocaat mr. Ivo Sindram die namens driehonderd slachtoffers van de Q-koorts de staat aansprakelijk heeft gesteld voor de geleden schade, noemt de uitspraak van Boelhouwer 'fantastisch'. "Dit is heel goed om te horen."

Boelhouwer dringt aan op een parlementair onderzoek naar de aanpak van de Q-koorts. "De onderste steen moet boven."
Bron: Brabants Dagblad, 4 juni 2016
http://www.bd.nl/regio/tilburg-e-o/gilze-en-rijen/burgemeester-boelhouw…