Merels worden slachtoffer van het usutuvirus

In de Achterhoek en Twente zijn de afgelopen weken verscheidene dode merels gemeld die mogelijk slachtoffer van het usutuvirus zijn. Bij een besmetting met het usutuvirus kunnen de volgende symptomen worden waargenomen: algehele malaise, sloomheid, 'bol' zitten, niet meer drinken, naar adem happen, spierzwakte (bijvoorbeeld niet meer opvliegen, alleen nog maar laag blijven en meteen weer gaan zitten), vleugels en kop laten hangen en evenwichtsstoornissen.

Na het vaststellen van het virus bij meerdere dode merels door het Dutch Wildlife Health Center in Utrecht, vermoedt het Nederlandse Vogeltrekstation in Wageningen dat er opnieuw sprake is van een epidemie onder merels. In heel Nederland is vanaf juni het aantal gemelde dode merels toegenomen. Meerdere vogelwaarnemers in de regio laten weten dat opvallend weinig merels worden waargenomen. Ook in het najaar van 2016 werd het virus onder merels (Turdus merula) in Nederland aangetroffen. Voor onderzoek naar het virus onder levende vogels werd door het Vogelringstation in Overdinkel en door andere Nederlandse stations bloedonderzoek verricht bij gevangen vogels.

Bron: De Gelderlander, 06-09-17
https://www.gelderlander.nl/achterhoek/dode-merels-in-achterhoek-en-twe…