De tapuit verdwijnt als broedvogel in het Dwingelderveld

Rond 1960 hebben naar schatting 2.500 - 3.000 tapuiten Oenanthe oenanthe in Nederland gebroed. De tapuit is in enkele tientallen jaren tijd een van de zeldzaamste broedvogels van ons land geworden. De achteruitgang is fors, met maar liefst 90% sinds 1990. Grote delen van het binnenland, zoals Noord-Brabant, Limburg en de Veluwe zijn nagenoeg verlaten door deze vroeger algemene soort, die vele volksnamen kent. In het verleden broedde de tapuit (Oenanthe oenanthe) op het Dwingelderveld in de droge heide, waar voldoende broedgelegenheid aanwezig was in de vorm van de vele konijnenholen. In 1988 werd een maximum van 34 broedparen bereikt. Sinds 2003 broeden er gemiddeld nog twee paren per jaar in het gebied; in 2014 slecht één paar. De neergang loopt parallel aan de instorting van de populatie in het grootste deel van ons land.

Bronnen: Beheerplan Dwingelderveld, Provincie Drenthe, november 2016
https://www.bij12.nl/assets/nw16100605-beheerplan_n2000_dwingelderveld_…
Nature Today, 19-04-16
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=22659