De Hermelijn was vrijwel afwezig in een studie naar kleine marterachtigen rondom Deventer

Ecologisch adviesbureau Silvavir voerde een onderzoek naar kleine marterachtigen uit tussen oktober 2016 en augustus 2017 in opdracht van de Zoogdiervereniging en met financiële steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Met onderzoeksinstrumenten speciaal gericht op onderzoek naar wezel (Mustela nivalis) en hermelijn (Mustela erminea) onderzocht het bureau 64 locaties in vier gebieden rondom Deventer. Wezels werden het meest aangetroffen; hermelijnen slechts sporadisch.

Het verdwijnen van kleinschalig landschap met hun specifieke habitat heeft waarschijnlijk geleid tot het verdwijnen van kleine marterachtigen uit grote delen van Nederland. De hermelijn is zowel overdag als 's nachts actief, met rustpauzes tussendoor. Het is een carnivoor, die voornamelijk op knaagdieren als woelmuizen jaagt. Ook vogels en haasachtigen (die groter zijn dan hijzelf) worden gedood.

Bronnen: Nature Today, 11-01-18

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hermelijn_(dier)