Het Ctgb wil het neonicotinoïde insecticide dinotefuran toelaten voor de bestrijding van kakkerlakken

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) besluit binnenkort over de toelating van onderstaande middelen op basis van een werkzame stof die niet eerder in Nederland is toegelaten. Voordat het college besluit tot toelating, liggen ontwerpbesluiten twee weken ter inzage. De terinzageleggingen worden 8 maart 2018 gemeld via www.overheid.nl; de inzagetermijn eindigt op 22 maart 2018. Een van de werkzame stoffen is het neonicotinoïde insecticide dinotefuran.

Addict Gel Kakkerlakken op basis van de werkzame stof dinotefuran
Het middel is aangevraagd ter bestrijding van Duitse en Oosterse kakkerlakken. Het betreft een middel voor professioneel gebruik. De werkzame stof dinotefuran is niet eerder in Nederland in een biocide toegelaten; vandaar dat de zienswijzeprocedure van toepassing is.

Bron: Agri-Holland Nieuws, 8 maart 2018
https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=200443