De oorzaak van slechte schoolprestaties ligt mogelijk bij de bestrijdingsmiddelen

Nederlandse leerlingen in basis- en voortgezet onderwijs scoren steeds slechter. De gemiddelde resultaten voor vakken als lezen, rekenen, natuurwetenschappen en bewegingsonderwijs zijn de afgelopen twintig jaar geleidelijk teruggelopen. Dat concludeert de Onderwijsinspectie in haar jaarlijkse rapport De Staat van het Onderwijs, dat vandaag verschijnt. De PO-raad van basisschoolbesturen noemt het rapport 'zorgelijk, maar niet heel verrassend.' Voorzitter Rinda den Besten: 'We staan voor flinke uitdagingen: een tekort aan bekostiging en een groeiend lerarentekort door te lage salarissen.' Scholen worstelen volgens de voorzitter bovendien met een overladen lesprogramma. 'Ondanks dat, moeten we ook naar onszelf kijken wat we beter moeten doen.'

Het is echter denkbaar dat de oorzaak heel ergens anders ligt. In november 2000 publiceerden de Consumentenbond en de Stichting Natuur en Milieu de documentatie “Verliezen we het verstand?” - Restanten zenuwgif schadelijk voor de hersenontwikkeling van onze kinderen. Citaat: "Gezondheidsschade bij jonge kinderen door de blootstelling aan neurotoxische bestrijdingsmiddelen in voedsel kan resulteren in hersenschade, dat pas op latere leeftijd tot uiting komt in leer- en gedragsproblemen. Extra ernstig hierbij is dat de schade niet hersteld kan worden. Leer- en gedragsproblemen, concentratieverlies en hyperactiviteit komen op tamelijk grote schaal (USA: 17%) voor bij kinderen onder 18 jaar, en er zijn veel aanwijzingen dat chemische stoffen daarbij een belangrijke rol spelen."

De studie richtte zich op bestrijdingsmiddelen met een neurotoxische werking. Het gaat om stoffen die horen tot de chemische stofgroepen organofosfaten en carbamaten. Organofosfaten en carbamaten hebben een zelfde werkingmechanisme op het zenuwstelsel, zodat de effecten van verschillende stoffen bij elkaar opgeteld kunnen worden. Kinderen zijn met name extra gevoelig voor de werking van deze stoffen omdat hun zenuwstelsel in ontwikkeling is en zij door hun consumptie een relatief hogere belasting hebben. Organofosfaten en carbamaten worden veelvuldig aangetroffen op bijvoorbeeld fruit en groente. Nieuwe wetenschappelijke studies tonen aan dat jonge kinderen extra gevoelig voor deze stoffen zijn. Het gaat vooral om nadelige en onomkeerbare beïnvloeding van de ontwikkeling van de hersenen met als schadelijk effect leer- en gedragstoornissen. Prenatale blootstelling aan organofosfaat insecticiden werd in 2011 door verschillende Amerikaanse wetenschappers in verband gebracht met verminderde intelligentie bij 7-jarige schoolkinderen.

Bronnen:
De Volkskrant, 11 april 2018
https://www.volkskrant.nl/binnenland/onderwijsinspectie-waarschuwt-scho…
Brochure Consumentenbond en Stichting Natuur en Milieu, november 2000