De Tapuit verdwijnt als broedvogel uit de Veluwe

De tapuit Oenanthe oenanthe heeft het in Nederland en de ons omringende landen moeilijk. Dit jaar is er zelfs geen enkel broedgeval op de Veluwe gevonden. Daarmee is deze vogel in Gelderland als broedvogel vermoedelijk uitgestorven. Tapuiten leven in duinen, open grasland, heide en stuifzand. Ze eten insecten en broeden in holen, meestal oude konijnenholen. In dertig jaar is het aantal broedparen in Nederland met 90% afgenomen: van ruim 2000 naar ongeveer 200. Die broeden vooral nog in de duinen van Noord-Holland en in het Drents-Friese Wold, maar ook op de Veluwe waren tot voor kort enkele tientallen paartjes te vinden.

Bron: Nature Today, 07-09-18
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=24600