Het oppervlaktewater in Nederland is extreem verontreinigd met bestrijdingsmiddelen

De waterkwaliteit krijgt in Nederland een dikke onvoldoende, blijkt uit onderzoek. Ook de drinkwatervoorziening loopt gevaar. Nederland zal daardoor waarschijnlijk niet op tijd voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water. De kans bestaat de Europese Commissie boetes zal opleggen. Dit zegt duurzaamheidsorganisatie Natuur & Milieu in een rapport dat vandaag verschijnt.

Bestrijdingsmiddelen, die onder meer in de bollenteelt veelvuldig worden toegepast, worden volop gevonden in meetputten van het landelijke meetnet, dat onder meer door de waterschappen wordt beheerd. De laatste jaren worden bij zes op de tien meetpunten overschrijdingen van de maximumnorm voor bestrijdingsmiddelen vastgesteld.

‘Vooral in gebieden met glastuinbouw, bloemkwekerijen, bollenteelt en vollegronds groenteteelt’, aldus het rapport. Over vier jaar moeten deze overschrijdingen tot nul zijn teruggebracht. ‘Er is nog een lange weg te gaan.’ Volgens de deskundigen die Natuur & Milieu sprak zal Nederland die eis niet op tijd halen.

Door de slechte waterkwaliteit loopt ook de drinkwatervoorziening gevaar. In de afgelopen jaren zijn meer dan twintig waterwinputten in Oost- en Zuid-Nederland gesloten.

In het rapport wordt opgemerkt dat het totale gebruik van bestrijdingsmiddelen tussen 2012 en 2016 weliswaar per hectare licht is gedaald (met 3,5 procent), maar de daling komt doordat er 5 procent minder grond voor de landbouw wordt gebruikt: ‘Er worden dus per hec­tare juist meer bestrijdingsmiddelen gebruikt’. Mede door het grote areaal sierteelt (vooral voor de export) heeft Nederland het hoogste gebruik van middelen in Europa: bijna negen kilo per hectare. In Denemarken ligt dat op één kilo per hectare.

Bron: Trouw, 07-03-19
https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/het-oppervlaktewater-in-nederl…