In 29 onderzochte kleine Europese beken werden sporen van 103 gewasbeschermingsmiddelen teruggevonden

“Veel gewasbeschermingsmiddelen breken moeilijk af en daarom kan je ze nog jaren in de bodem van beken terugvinden.” Zo verklaart de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) de cocktail van pesticidenresiduen die gemeten werd in drie beken in landbouwgebied. Aan het onderzoek werkte VMM niet mee. Een Britse universiteit vergeleek in opdracht van Greenpeace de waterkwaliteit van 29 kleine Europese beken. De drie onderzochte Vlaamse beken, twee in West-Vlaanderen en één in Antwerpen, scoren goed op sporen van diergeneesmiddelen – die waren er niet – maar erg slecht op pesticidenresiduen. Nergens werden zoveel sporen van pesticiden gevonden als in de Harelbeek in Ledegem. Burgemeester Bart Dochy (CD&V) gaf Inagro de opdracht om dit verder uit te pluizen.

Uit een vergelijkend onderzoek naar de waterkwaliteit van 29 kleine Europese beken komt de Harelbeek in Ledegem als meest vervuilde niet-bevaarbare waterloop. Boosdoener zijn de sporen van 70 verschillende soorten gewasbeschermingsmiddelen die teruggevonden worden. Nergens anders zijn dat er zoveel. De onderzoekers van de universiteit van Exeter, waar een onderzoekslabo van milieuorganisatie Greenpeace geïnstalleerd is, noteerden elke stof die ze konden vinden. De gevonden concentraties in de Harelbeek zijn meestal beperkt, behalve bij drie actieve stoffen waarvoor ze 20 keer hoger liggen dan de gehanteerde veiligheidsnorm. De stalen werden in juni vorig jaar genomen, bij ons en in negen andere EU-lidstaten.

Verspreid over de 29 onderzochte beken werden sporen van 103 gewasbeschermingsmiddelen teruggevonden, meer onkruidbestrijdingsmiddelen dan fungiciden en insecticiden. In 13 van de 29 waterstalen werd voor minstens één actieve stof de Europese veiligheidslimiet overschreden. Bij overschrijdingen zijn neonicotinoïden meestal de boosdoeners, met name imidacloprid en clothianidin waarvan het gebruik reeds sterk aan banden is gelegd vanwege hun risico voor bijen.

Bron: VILT, 12-04-19
https://www.vilt.be/drie-vlaamse-beken-scoren-slecht-op-pesticidenresid…