Ruim een derde Belgische vogels in het rood volgens Europees rapport

Meer dan een derde van alle Belgische broedvogels zijn op Europese schaal bedreigd. Vooral weide- en akkervogels zitten in slechte papieren. Dat blijkt uit een uitgebreid rapport van Birdlife International. "Er zijn 184 broedvogelsoorten in België", verduidelijkt Gerald Driessens van Natuurpunt. "62 daarvan zijn 'Species of European Conservation Concern'. Dat betekent dat hun populatiegrootte in heel Europa onrustwekkend klein is. Voor 24 van die soorten wordt de laatste jaren ook nog eens een duidelijke achteruitgang gesignaleerd in ons land."

Overijssel roeit met imidacloprid verontreiniging vlinders en vogels uit

Het voortbestaan van verschillende vlinders (Heideblauwtje Plebejus argus, de Heivlinder Hipparchia semele en Bruine Vuurvlinder Lycaena tityrus) in natuurgebieden in Overijssel staat op het spel. Het gaat om zogeheten Natura-2000-gebieden; natuurgebieden met zeldzame diersoorten. Overijssel heeft 24 Natura-2000-gebieden die beschermd worden om verdere achteruitgang te voorkomen. Ook vogels zijn in gevaar. Volgens voorlichter van Sofon Vogelonderzoek gaat het in Overijssel om de Korhoen Lyrurus tetrix, Nachtzwaluw Caprimulgus europaeus en Boomleeuwerik Lullula arborea.

De bruine eikenpage is bijna verdwenen uit Nederland

Over de dramatische achteruitgang van de bruine eikenpage (Satyrium ilicis) in Nederland is al eerder alarm geslagen. Landelijk zijn we sinds 1992 maar liefst 95% van de bruine eikenpages kwijt geraakt. Op de zandgronden is hij nog maar op een paar plekken aan te treffen. Plaatselijk was de bruine eikenpage in 2014 geheel verdwenen. In de duinen gaat het wat beter. In het Noord-Hollands Duinreservaat komt de belangrijkste populatie voor. Buiten de door vlinderliefhebbers getelde vlinderroutes is de bruine eikenpage nog wel aanwezig in Zuid-Nederland, maar erg zeldzaam.

Is de Wester- en Busummerheide het laatste refugium van de veldleeuwerik in Nederland?

Het gaat al jarenlang bar slecht met de veldleeuwerik (Alauda arvensis). Viel hij vroeger niet weg te denken uit het boerenland, anno 2017 is hij overal zo goed als uitgestorven. Nou ja, overal? Op één plek valt zijn gezang nog volop te horen: de heidevelden van het Goois Natuurreservaat. Dat blijkt uit het rapport 'Broedvogels van de Wester- en Busummerheide 2016' van Vogelwerkgroep Het Gooi en omstreken. Op de heidevelden is die achteruitgang minder snel gegaan en dat is in het Gooi goed te zien.

Bruinvissen verhongeren in de Oosterschelde door gebrek aan prooivissen

Ongeveer 50 % van alle dood gevonden bruinvissen (Phocoena phocoena) in de Oosterschelde (OS) sterven door verhongering of vermagering blijkt uit onderzoek gedaan aan de Veterinaire faculteit in Utrecht. De aantallen van zo goed als alle prooivissen die de bruinvissen in de OS eten zijn de laatste jaren sterk afgenomen in aantal en in biomassa. Wijting, kabeljauw, haring en dikkoppen (een grondelachtige) kennen sinds een tiental jaren een sterke achteruitgang.

Imidacloprid bedreigt aquatische insecten en daarmee indirect ook de visstand

De concentraties van een aantal neonicotinoïden en fipronil in Nederland overschrijden de normen regelmatig. De hoogste concentraties worden gevonden in het Westland en nog enkele andere plekken in Nederland, vooral in gebieden waar veel glastuinbouw en bloementeelt plaats vindt. Imidacloprid is de meest toegepaste neonicotinoïde. De laatste jaren is het giftig gebleken in zeer lage concentraties.

Opnieuw besmettelijke ziekte bij bijen in Drenthe vastgesteld

In Exloo (provincie Drenthe) is opnieuw Amerikaans vuilbroed vastgesteld in het 3-kilometergebied rond een eerdere uitbraak op 9 juni. Amerikaans vuilbroed is een besmettelijke bijenziekte en daarom wordt dit bijenvolk geruimd. Om verdere verspreiding te voorkomen, heeft het ministerie van Economische Zaken een nieuw vervoersverbod van drie kilometer ingesteld, dat zojuist is ingegaan en tenminste 30 dagen duurt. De NVWA houdt toezicht op het vervoersverbod en controleert de bijenvolken die in dat gebied worden gehouden.

Verboden pesticide in Nederlandse eieren aangetroffen

De voedsel- en warenautoriteit (NVWA) doet in Nederland onderzoek naar kippeneieren, meldt de Stentor. Een Gelders bedrijf zou het verboden middel fipronil hebben gebruikt bij de bestrijding van bloedluis bij pluimveehouders, zo luidt de verdenking. De fipronol is illegaal gemengd met het middel Dega-16 dat is samengesteld op basis van eucalyptus, menthol en etherische oliën. Het mengsel werd vervolgens in de stallen verneveld.

De lijdensweg van de ortolaan als broedvogel in Europa

De Ortolaan (Emberiza hortulana) was tot halverwege de twintigste eeuw een broedvogel van kleinschalig boerenland met roggeakkers en eikenwallen op de zandgronden. De belangrijkste broedgebieden lagen in de Achterhoek, Midden-Brabant en de noordelijke helft van Limburg. In Nederland en België is de ortolaan als broedvogel nu uitgestorven. Schaalvergroting in de landbouw en overgang van granen op mais betekenden de doodklap voor de Ortolaan. De ortolaan kwam in de omgeving van Winterswijk voor op de kleinschalige essen waarop rogge, gerst, haver, aardappelen en voederbieten werden verbouwd.

De vlinders worden uitgeroeid door milieuverontreiniging met neonicotinoïde insecticiden

Het gaat slecht met de vlinders in Nederland. In de eerste maanden van 2016 zijn er 45 procent minder vlinders geteld dan vorig jaar. Ten opzichte van 2014 zijn het er zelfs 65 procent minder. Achteruitgang per soort: Groot koolwitje (Pieris brassicae): -75 procent; Kleine vuurvlinder (Lycaena phlaeas): -69 procent; Kleine vos (Aglais urticae): -66 procent; Oranjetipje (Anthocharis cardamines): -38 procent; Dagpauwoog (Aglais io): -39 procent; Citroenvlinder (Gonepteryx rhamni) -43 procent.