De omzet van biologische levensmiddelen lag vorig jaar 11,5% hoger dan in 2014

De biologische omzet steeg in 2015 en ook in de eerste helft van 2016 sterk. Op het boerenerf blijven de ontwikkelingen er nog bij achter; daar is minder groei. De omzet van biologische levensmiddelen lag vorig jaar 11,5% hoger dan in 2014. Supermarkten, speciaalzaken en overige verkoopkanalen noteerden een totale omzet van €1,3 miljard. Daarmee ligt biologisch weer op groeischema, stelt ketenorganisatie Bionext. Vorig jaar was de omzetstijging slechts 6%. Het sterke groeijaar kwam vooral voor rekening van supermarkten. Hier steeg de omzet in 2015 met bijna een vijfde.

Een causaal verband tussen inenting tegen de Mexicaanse griep en het optreden van narcolepsie is zeer plausibel

In 2009 werden in Nederland jonge kinderen gevaccineerd tegen de Mexicaanse griep. In het Mexicaanse-griepvaccin zit Thiomersal, een kwikverbinding die bedoeld is om schimmels en bacteriën de nek om te draaien. Het RIVM zegt in een rapport van 2009 dat Thiomersal geen probleem is. Het gebruik van antimicrobiële middelen in multi-doses vaccins, zoals het pandemisch vaccin, is volgens het RIVM nodig, en Thiomersal zou in deze gevallen de eerste keuze vanwege de effectiviteit en ervaring van de vele jaren die er met dit middel is.

De inzet van neonics in koolzaad gaat ten koste van wilde bijensoorten

Wilde bijen verdwijnen waar boeren hun gewassen behandelen met neonicotinoïden. Dat maakten Britse ecologen dinsdag bekend in wetenschappelijk tijdschrift Nature Communications. Het is voor het eerst dat de lange-termijnschade van dit landbouwgif in kaart is gebracht. In kortdurende veldproeven was al aangetoond dat de neonicotinoïden schadelijk waren voor bijen. De Britse ecologen bestudeerden koolzaadvelden die al dan niet met neonicotinoïden waren behandeld. Die gegevens correleerden ze met bijentellingen van vrijwilligers die tussen 1994 en 2011 zijn uitgevoerd.

Albert Heijn en Jumbo pakken het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de teelt van groente en fruit aan

Albert Heijn en Jumbo gaan zich hard maken voor het terugdringen van bestrijdingsmiddelen bij de teelt van aardappelen, groente en fruit in Nederland. Ze hebben daarover afspraken gemaakt, Jumbo met Greenpeace en Albert Heijn met Natuur & Milieu, zo meldden de vier organisaties donderdag. Ook komt er meer biologisch geteelde groente en fruit in de schappen van Albert Heijn, zo luidt de afspraak tussen de supermarkt en Natuur & Milieu die donderdag bekend is gemaakt.

Ook in het Bredase natuurgebiedje Rooskensdonk hebben grutto's geen schijn van kans meer

Het Bredase natuurgebiedje Rooskensdonk (eigendom van Staatsbosbeheer) bestaat uit zo'n 60 hectare nat grasland en ligt ingeklemd tussen de rivier de Mark en de A16. Vogelaars van de West-Brabantse Vogelwerkgroep konden hun geluk niet op toen er vanaf 2003 steeds meer grutto's (Limosa limosa) werden gespot in Rooskensdonk. Het aantal broedparen groeide gestaag, tot zo'n veertig koppeltjes. Met de grutto's gaat het de laatste jaren echter de verkeerde kant op. In 2013 worden er nog dertig broedparen geteld. Vanaf dat moment gaat het echter snel bergafwaarts.

De huiszwaluw verdwijnt uit Woudsend

De Huiszwaluw (Delichon urbicum) staat op de Rode Lijst van 78 bedreigde Nederlandse broedvogelsoorten, in de categorie "gevoelig". Het aantal broedparen is sinds 1960 met meer dan 50% afgenomen. In Woudsend, een uniek gelegen dorp tussen het Heegermeer en het Slotermeer in de gemeente Súdwest-Fryslân, nam in 2015 ten opzichte van het jaar daarvoor het totale aantal bezette nesten met 11% af tot 96. In 2010 en 2011 waren er nog rond de 200. 2012 was een dramatisch slecht jaar voor de Huiszwaluw.

Het authentieke boerenland vol weidevogels, insecten en kruiden maakt plaats voor monotoon raaigras

Het Friese landschap verdwijnt. Of althans, het authentieke boerenland vol weidevogels, insecten en kruiden. Dat landschap maakt de afgelopen decennia langzaam plaats voor monotoon gras. De Engelse ‘bijenprofessor’ Dave Goulson, die onlangs een lezing gaf in Leeuwarden, spreekt van een groene woestijn, waaruit al het leven verdwenen is. Hij noemt het boerenland „silent”. Geen insecten, geen bloemen, steeds minder weidevogels. In Friesland woedt momenteel een felle discussie over de teloorgang van het weideland. De vraag die gesteld wordt: van wie is het landschap?

Sterke achteruitgang kustbroedvogels in Zeebrugge

Het INBO volgt al 30 jaar de broedvogelpopulaties op in de Europese Speciale Beschermingszone (SBZ-V) van Zeebrugge-Heist en de voorhaven van Zeebrugge. De vooropgestelde doelen wat betreft aantallen vogels en oppervlakte geschikt broedhabitat worden actueel niet gehaald: in 2015 was slechts 8 à 9 van de geplande 22 ha kwaliteitsvol habitat gerealiseerd. De populaties dwergstern en visdief telden in het begin van de eeuw nog mee op Europese schaal, maar van de 3052 paren visdief uit 2004 bleven in 2015 slechts 22 paren over. Grote stern en dwergstern kwamen dat jaar niet meer tot broeden.

De biologische landbouw groeit erg langzaam in Nederland

Het aantal biologische landbouwbedrijven is het eerste halfjaar met 35 gestegen ten opzichte van eind 2015. In totaal zijn nu 1.543 landbouwbedrijven biologisch gecertificeerd. Certificeringsorganisatie Skal geeft toe dat de groei bescheiden is, maar benadrukt dat wel 259 nieuwe landbouwbedrijven zich hebben gemeld voor omschakeling. De omschakelaars zullen er volgens Skal waarschijnlijk voor zorgen dat in 2017 en 2018 meer groei kan worden genoteerd.