Onderzoek in de VS laat zien dat bijen ook last hebben van gif buiten de landbouw

Amerikaans onderzoek toont aan dat bijen veel in contact komen met chemicaliën die buiten de landbouw worden gebruikt. De wetenschappers vinden dat meer onderzoek nodig is om conclusies te kunnen trekken. Toxicoloog Henk Tennekes is het daarmee eens. "Er is weinig bekend over de risico's van chemische stoffen die buiten de landbouw worden gebruikt. Maar dat kan nooit een reden zijn om het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw vrij te pleiten. De leefomgeving wordt daar zwaar mee belast. Het Amerikaanse onderzoek bevestigt dit.

Het Westland helpt ons van de wal in de sloot - minder imidacloprid, meer thiamethoxam

De totale hoeveelheid imidacloprid nam af in de polders met veel glastuinbouw, volgens Hoogheemraadschap Delfland. Maar deze afname wordt tenietgedaan door een gelijktijdige toename van vergelijkbare bestrijdingsmiddelen zoals thiamethoxam. Dat blijkt uit de waterkwaliteitsrapportage 2015 van Delfland. Het schap noemt de voortgang nog niet voldoende.

De Q-koorts cover-up van Gerda Verburg

Voormalig landbouwminister Gerda Verburg heeft bewust de ernst van de uitbraak van de Q-koorts epidemie, inmiddels acht jaar geleden, gebagatelliseerd. Dat zegt burgemeester Jan Boelhouwer van Gilze en Rijen die de ziekte zelf opliep. "Vooral door toedoen van Verburg heeft deze ziekte verschrikkelijk veel ellende kunnen veroorzaken.'' De burgemeester schaart zich daarmee in de rij kritikasters van overheidsaanpak Q-koorts. 'Minister Verburg wist veel meer dan ze zei.'

De intensieve veehouderij heeft in Brabant geen toekomst

Die overtuiging heeft Jos van de Sande, de GGD-arts die bekend staat als dé autoriteit op het terrein van de Q-koorts. De publieke opinie zal, samen met de concurrentie uit het buitenland, ervoor zorgen dat de veestapel in Brabant over twintig jaar verdwenen is. "In Nederland zijn de afstanden, tussen mens en dier en tussen de stallen, gewoonweg te klein. Al die grote aantallen dieren op elkaar gepakt... Geïsoleerd op de Maasvlakte zou nog kunnen, maar niet meer in Brabant." Van de Sande zwaait deze maand op 65-jarige leeftijd af.

De omschakeling van gangbaar naar biologische landbouw wordt vergemakkelijkt

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken introduceert een borgstelling voor financiering van het werkkapitaal, om zo de drempel voor de omschakeling voor agrarisch ondernemers te verlagen. Staatsecretaris Van Dam: ‘Bedrijven kunnen met de garantieregeling gemakkelijker financiering krijgen voor de omschakeling. Ik hoop hiermee een stimulans te geven aan de groei van de biologische sector in Nederland. Als meer gangbare boeren overstappen naar biologisch, dan helpt dat in onze ambitie voor een duurzame landbouwsector.’

Bonte kraaien zijn nu een zeldzame verschijning in het Nederlandse winterlandschap

Bonte kraaien (Corvus cornix). Ze zijn tegenwoordig een zeldzame verschijning in het Nederlandse winterlandschap, maar dat is niet altijd zo geweest. Aan het begin van de 20e eeuw moeten het werkelijk enorme aantallen bonte kraaien zijn geweest die hun noordelijke broedgebieden verlieten om zuidelijk temidden van hun zwarte soortgenoten te overwinteren. Ieder najaar trokken massa’s bonte kraaien vanuit de broedgebieden in Fenno-Scandinavië en Rusland naar West-Europa om daar te overwinteren. Omstreeks 1950 overwinterden er naar schatting minimaal 100.000 bonte kraaien in Nederland.

Het gebruik van neonicotinoïden in Frankrijk is sterk toegenomen

Franse bijenhouders zijn verbijsterd. Ondanks het Europese moratorium op 3 neonicotinoïden is het gebruik daarvan in Frankrijk 'explosief' toegenomen. In 2013, het jaar waarin het Europese moratorium op neonicotinoïden van kracht werd, is 387 ton aan acetamiprid, clothianidine, thiamethoxam, imidacloprid en thiacloprid gebruikt. In 2014 was dat 508 ton, een toename van 31%. Sommige stoffen werden minder gebruikt, het gebruik van imidacloprid steeg met 36%.

Muggenlarven zijn nu schaars in de Kop van Noord-Holland - historisch dieptepunt van de intrek van glasaal bij Den Oever

Het gaat al jaren erg slecht met de palingstand in Nederland. Nieuwe cijfers over de intrek van glasaal, jonge paling, geven redenen tot nog meer zorgen: er is een historisch dieptepunt bereikt. Palinglarven trekken van de Sargassozee (Atlantische Oceaan) naar Europa. Voor de kust veranderen ze in de aaltjes, waarna ze de binnenwateren ingaan om op te groeien. Onderzoeksinstituut Imares voert al sinds 1938 onderzoek uit naar de intrek van glasaal bij Den Oever. Dit jaar is het laagste aantal geteld sinds het begin van de metingen in 1938.

De visstand gaat hard achteruit in het IJsselmeer

Ondanks een verdere achteruitgang van de schubvisbestanden in het IJsselmeer heeft staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) besloten de geldende beheersmaatregelen dit jaar niet aan te scherpen. Dat blijkt uit een brief die de bewindsman maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Uit metingen van onderzoeks­instituut Imares blijkt dat de situatie in het IJsselmeer „ernstig” is, schrijft Van Dam.