Broedvogels en dagvlinders op de heide gaan sinds 1990 achteruit

In de periode 1990-2003 namen veel broedvogels van de open heide af, waaronder de korhoen Tetrao tetrix. Duinpieper Anthus campestris en klapekster Lanius excubitor zijn geheel verdwenen. Nog sterker dan broedvogels zijn de dagvlinders op de heide achteruitgegaan. Enkele soorten zijn inmiddels verdwenen of bijna verdwenen, waaronder de duinparelmoervlinder Argynnis niobe en de kleine heivlinder Hipparchia statilinus.

Bron: CBS, PBL, Wageningen UR (2011). Kenmerkende diersoorten van de heide, 1990-2009 (indicator 1134, versie 09, 18 januari 2011). www.compendiumvoordeleefomgeving.nl. CBS, Den Haag; Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag/Bilthoven en Wageningen UR, Wageningen.