De boomteelt sector schuift ernstige milieuverontreiniging met bestrijdingsmiddelen voor zich uit

De boomteelt beslaat in Nederland slechts een kleine oppervlakte, maar groeit sterk in Brabant, vooral in de omgeving van Zundert. De middelen die in de boomteelt het meest belastend zijn voor het milieu (cijfers 2006) zijn imidacloprid (tegen insecten), kresoxim-methyl (tegen schimmels), linuron, diquat dibromide en paraquat dibromide. Bestrijdingsmiddelen gebruikt in de boomteelt zorgen in Zundert voor grote problemen in de omgeving. Water en natuur in de omgeving worden ernstig vervuild. De Brabantse Milieufederatie heeft de boomteeltsector rond Zundert hierop aangesproken. De BMF is van mening dat de sector de problemen teveel voor zich uitschuift; het is hoog tijd voor concrete maatregelen.

Bron: Brabantse Milieufederatie, 11 maart 2011
http://www.brabantsemilieufederatie.nl/node/3624

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft in 2005 en 2006 op 5 locaties van boomteelt maandelijks gedurende het hele jaar de bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater gemeten. In 2005 lagen van 38 gemeten stoffen 11 stoffen boven de MTR (= maximaal toelaatbaar risiconiveau) norm (29%). In 2006 lagen van 31 gemeten stoffen 10 stoffen boven de MTR norm (32%). De hoogste gemeten concentratie van het voor bijen zeer giftige insecticide imidacloprid lag in 2005 meer dan 900x boven de norm en in 2006 meer dan 400x boven de norm. Normoverschrijdingen van andere voor bijen zeer giftige insecticiden (carbamaten en organofosfaten) werden ook in het oppervlaktewater van boomteelt locaties gemeten. De meetpunten lagen in de regio Boskoop. Over imidacloprid schrijft het Hoogheemraadschap van Rijnland : "In 2005 komt imidacloprid in de boomteeltsector, net als in de glastuinbouw en bollensector, naar boven als een stof, dat in zeer grote mate de MTR norm overschrijdt. 47% van de meetresultaten liggen boven de MTR norm. De hoogste overschrijding is 923 keer de MTR norm... In 2006 ligt 47% van de meetresultaten boven de MTR norm. De hoogste MTR overschrijding komt op 415 keer de norm. Ondanks het feit dat de hoogste normoverschrijding in 2006 lager is (van 923 naar 415) blijft imidacloprid een probleemstof en is dan ook geen sprake van verbetering van de situatie"

Naast de extreme normoverschrijdingen van imidacloprid werden ook normoverschrijdingen van andere voor bijen zeer giftige insecticiden (carbamaten en organofosfaten) in het oppervlaktewater van Boskoop gemeten:

CARBENDAZIM: 24x boven de norm in 2005; 8x boven de norm in 2006;
PIRIMICARB: 2x boven de norm in 2006;
PROPOXUR 5x boven de norm in 2006:
TRIAZOFOS: 5x boven de norm in 2005; 8x boven de norm in 2006.

Bronnen: http://www.rijnland.net/aspx/download.aspx?File=/contents/pages/4967/mee...
http://www.rijnland.net/aspx/download.aspx?File=/contents/pages/4967/agr...

Verdere informatie over de zware belasting van het oppervlaktewater van de regio Boskoop met insecticiden:
http://www.bijensterfte.nl/nl/node/163