In de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen verdwijnen de insecten, in Nederland zal het niet anders zijn

Naar aanleiding van de Internationale Dag van de Biodiversiteit waarschuwt de natuurbeschermingsorganisatie NABU in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen tegen dramatische ontwikkelingen bij de insecten. Meer dan 60 procent van de hommel soorten zijn uitgestorven in de regio Krefeld. Een soortgelijke situatie bestaat in de hoofdstad Düsseldorf bij de vlinders, waarvan 58 procent van de soorten reeds zijn verdwenen. "Om aandacht te vestigen op het uitsterven van soorten, hoeven we niet langer te wijzen naar het regenwoud - het gebeurt voor onze deur", zegt NABU districtsvoorzitter Josef Tumbrinck. Volgens onderzoek van entomologen gaat niet alleen het aantal insectensoorten maar ook het totale bestand van alle op een plaats voorkomende vliegende insecten dramatisch achteruit. Op diverse locaties heeft de Entomologische Vereniging Krefeld in de afgelopen drie jaar gegevens over insecten verzameld via gestandaardiseerde methoden en vergeleken met de testresultaten van 15 tot 25 jaar geleden. Hieruit bleken dramatische verliezen van 70 tot 80 procent van de biomassa van vliegende insecten.

Bron: NABU Noordrijn-Westfalen
https://nrw.nabu.de/tiere-und-pflanzen/artenschutz/recht/biodiversitaet…

Henk Tennekes

vr, 28/08/2015 - 16:26

Wat nu in Noordrijn-Westfalen (NRW) gemeten en gedocumenteerd is en wordt, heb ik in 2010 in mijn boek Disaster in the Making beschreven. De neonics gaan de insecten uitroeien en daarmee ook alle insectivoren naar de ondergang voeren. Met de recente broedvogel atlas voor NRW zijn we in staat zijn om de daling van de akkervogels te documenteren. Deze onderzoeksgegevens zijn afkomstig uit de periode van 2005 tot 2009, wat kan worden vergeleken met de gegevens van de jaren 1990, toen neonics op de markt kwamen. Uit de atlas van broedvogels kan worden afgeleid dat akkervogels, in het bijzonder de op de bodem broedende vogels, in de afgelopen twee tot drie decennia hard achteruit zijn gegaan, zodat velen nu in een gevarencategorie worden ingedeeld op de Rode Lijst. De Ortolaan is inmiddels uitgestorven in NRW. Op de Rode Lijst van NRW staan ook 21 vleermuizensoorten die met uitsterven worden bedreigd. Eén soort is inmiddels uitgestorven. De aanwijzingen dat zich hier een catastrofe voltrekt zijn niet meer te overzien. Onze regering maakt zich over van alles druk, maar loopt hier met open ogen in het mes.