De gestreepte waterroofkever is sinds 1980 uit grote delen van Nederland verdwenen

De gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus is momenteel de enige in Nederland voorkomende waterkever met een wettelijk beschermde status. Met een lengte van ongeveer 15 mm behoort G. bilineatus tot de grotere soorten waterroofkevers. Binnen het Europese verspreidingsgebied (vooral in het westen) lijkt de soort sterk achteruit te zijn gegaan gedurende de laatste decennia. Voor 1980 werd de soort in grote delen van ons land (met uitzondering van de brakke kustgebieden) gevonden maar is sinds 1980 op veel plaatsen niet meer waargenomen. De recente vindplaatsen zijn de Nieuwkoopse Plassen, het Vechtplassengbied, Noordwest-Overijssel en de omstreken van Heerenveen. De soort komt in Zuid-Holland buiten de Nieuwkoopse Plassen vrijwel zeker niet meer voor. De oorzaken van de achteruitgang moeten vooral gezocht worden in verslechterde waterkwaliteit.

Bronnen: Cuppen JGM en Koese B (2005) De gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus in Nederland: een eerste inhaalslag. Stichting European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden
http://www.repository.naturalis.nl/document/46407

Cuppen JGM (2005) De gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus in Zuid-Holland. Stichting European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden
http://www.repository.naturalis.nl/document/46406

Landelijke Vegetatie Databank: http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/documenten/profielen/soorten…