Graslandvlinders gaan in Europa sterk achteruit

De zogenaamde Graslandvlinder Indicator geeft aan dat 17 karakteristieke en wijdverbreide vlindersoorten met meer dan zeventig procent zijn afgenomen in de laatste twintig jaar. De graslandindicator is gebaseerd op vlindertellingen op 3.000 plekken in 15 landen in heel Europa. Het gaat om wekelijkse tellingen van volwassen vlinders langs een vaste route. De indicator wordt berekend uit de individuele trend van 17 karakteristieke graslandsoorten die wijdverspreid in heel Europa voorkomen. Vlinders zijn gevoelige milieu-indicatoren en het resultaat wijst op een enorm verlies van de Europese biodiversiteit. Een onderliggende kracht achter de verliezen is de intensivering van landbouwgronden.

De verliezen worden vooral veroorzaakt door snel veranderende landbouwpraktijken op Europese graslanden. Dit betreft enerzijds de intensivering van het gebruik in met name West-Europa, en anderzijds het verlaten van halfnatuurlijke graslanden in grote delen van Oost- en Zuid-Europa.

Bron: Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting op maandag 13 december 2010 - Natuurbericht.nl
http://www.natuurbericht.nl/?id=5331&q=achteruitgang