Het gaat bar en barslecht met de tortelduiven in Nederland

De zomertortel broedt in bosranden, parkachtige landschappen met verspreid staande bomen en bosjes, heggen en houtwallen. De zomertortel keert eind april terug vanuit zijn overwinteringsgebieden in Afrika om hier te broeden. Het gehele jaar worden zaden gegeten; zowel oogstresten als onkruidzaden. Vòòr 1950 was de zomertortel Streptopelia turtur (die toen nog gewoon tortelduif heette) een zeer algemeen voorkomende vogel. Daarna daalde het aantal broedparen dat tussen 1973 en 1985 nog geschat werd op 35.000 tot 50.000. Volgens SOVON daalde dit verder in de periode 1990-2007 met meer dan 5% per jaar (significant). Rond 2007 broedden er nog 10.000 tot 12.000 paar in Nederland. Volgens de Vogelbescherming is het bestand sinds 1980 met 85% afgenomen.

De laatste jaren gaat het heel rap bergafwaarts met deze schitterende soort. Hij staat dan inmiddels ook in dieprood op de Rode Lijst en we moeten ons zorgen gaan maken over zijn toekomst. In Duitsland en Luxemburg staat de soort als bedreigd op de rode lijst. In België, Spanje, Engeland, Duitsland, Polen, Ukraine en Rusland ging de zomertortel in de jaren 1990 hard achteruit (gegevens Birdlife International, zie bijlage).

Bronnen:
http://www.aviflevoland.nl/html/Zomertortel.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zomertortel
http://www.natuurbericht.nl/?id=2732
http://www.natuurbericht.nl/?id=6552
http://www.sovon.nl/soorten.asp?euring=6870&lang=nl