Hoe zou het leven zijn zonder insecten?

Er zijn bijna 1 miljoen soorten insecten op de wereld bekend. Bijna ieder mogelijk habitat en niche op het land en in of op het zoete water zijn bezet. Slechts 200 soorten leven permanent aquatisch en nog veel minder soorten doen dit in zout water. Veel insecten hebben een belangrijke oecologische betekenis. Honderdduizenden soorten zijn op een of andere manier afhankelijk van bepaalde voedselplanten of bloemen. Op hun beurt zijn tweederde van alle planten ter wereld weer afhankelijk van meer of minder specifieke bestuivers. Zonder die bestuivers zouden sommige planten allang zijn uitgestorven. Insecten zijn ook belangrijke predators van andere insecten. Als roofvijanden hebben ze vaak grote invloed op de aantallen prooidieren die ze consumeren en daarmee zijn ze goede hulpjes bij biologische gewasbescherming. Insecten zijn zelf ook belangrijke voedseldieren voor dieren en planten.

Zo zijn vleesetende planten op stikstofarme bodems afhankelijk van de stikstof dat ze uit het lichaam van hun prooidieren betrekken. Verder zijn er talloze roofinsecten, vogels en zoogdieren die geheel of gedeeltelijk van insecten afhankelijk zijn als voedselbron. Ze zijn dus een zeer belangrijk onderdeel van de voedselketen. Insecten zorgen voor een groot deel voor de recycling van dode organische stoffen. In zoet water zullen zonder de insecten de vissen uitsterven, maar ook al de dieren die vis eten en al de dieren die weer deze dieren eten. Het zelfde geldt voor de insectenetende vogels. De hele plantenwereld zal op zijn kop staan, omdat veel planten/ bomen zich niet voort kunnen planten zonder insecten, maar ook alle dieren die in deze planten/ bomen leven zullen verdwijnen. En alle roofdieren die deze dieren weer eten. De mens zal een deel van zijn voedsel kwijt raken, doordat er minder soorten zullen groeien en vrucht geven.

Bronnen:
Goede vraag
http://www.goeievraag.nl/vraag/leven-insecten.210341
Soortenbank
http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=insecten&id=6&menuen…