Rechtbank Zutphen: UMTS kan invloed hebben op bijen

De Rechtbank in Zutphen heeft de vergunning voor een UMTS-mast vernietigd omdat in de nabijheid bijenkasten staan. Op 9 november 2010 heeft de gemeente Winterswijk aan KPN ontheffing verleend voor de bouw van een UMTS-opstelpunt in de gemeente Winterswijk. Vijf omwonenden hebben tegen die vergunning bezwaar en beroep ingesteld. Volgens de rechtbank heeft de gemeente onvoldoende motivering aangeleverd voor haar bewering dat er geen effecten van deze UMTS-mast te verwachten zijn.

Een van de omwonenden heeft bijenkasten staan op 80 meter afstand van de plek waar de UMTS-mast zou komen. De eisers verwijzen naar onderzoeken uit Duitsland en Zwitserland, over het effect van elektromagnetische velden op bijen.

De gemeente Winterswijk heeft op die studie gereageerd door erop te wijzen dat er wetenschappers zijn die de oorzaak van bijensterfte toeschrijven aan de varroamijt, klimaatverandering of pesticiden. Daarnaast wordt opgemerkt dat de te verwachten veldsterktes in dit geval veel lager zijn dan de veldsterktes uit het Duitse onderzoek.

Verweerder heeft zijn reactie niet onderbouwd. De rechtbank is echter van mening dat Winterswijk haar stelling had moeten motiveren met een concrete verwijzing naar relevant wetenschappelijk onderzoek. Volgens de door de gemeente aangehaalde summiere bronverwijzingen is dat onderzoek überhaupt niet beschikbaar.

De rechtbank concludeert op grond daarvan dat het niet uit te sluiten is dat UMTS-straling effect heeft op bijen. De gemeente heeft haar besluit om KPN een ontheffing te verlenen onvoldoende gemotiveerd. Het besluit is vernietigd.

Bron: Telecompaper.com, 05-11-2012
http://www.telecompaper.com/nieuws/rechtbank-zutphen-umts-kan-invloed-h…