Sinds 2002 is de grote klapekster als broedvogel uit Nederland verdwenen

De grote klapekster Lanius excubitor broedt in heidevelden, hoogvenen en andere vergelijkbare open gebieden met verspreide bomen en struiken. Rond 1900 was de grote klapekster een schaarse, maar verspreide broedvogel in het oostelijk deel van het land. Rond 1950 waren wellicht nog zo'n 100 broedparen over, terwijl midden jaren zeventig nog enkele tientallen paren resteerden. Sindsdien zijn de broedgebieden in Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg vrijwel verlaten. De Veluwe was het laatste bolwerk van de soort in Nederland. In de 90'er jaren broedden 15 tot 40 paar in dit gebied. Sinds 2002 is de grote klapekster als broedvogel uit Nederland verdwenen.

De soort staat op de Duitse en Luxemburgse rode lijst als ernstig bedreigd. Ook in België, Spanje, Noorwegen, Zweden en Slowakije nam het broedbestand in de periode 1990-2000 af (gegevens Birdlife International, zie bijlage). Het voedsel van de grote klapekster bestaat uit grote insecten en gewervelden, zoals kleine zoogdieren, vogels en hagedissen.

Bronnen:
http://www.aviflevoland.nl/html/Klapekster.html
http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=vogels&record=Lanius…
http://www.sovon.nl/soorten.asp?euring=15200&lang=nl