Sterke afname van de tjiftjaf in Frankrijk en Belgie in de jaren 1990

De tjiftjaf (Phylloscopus collybita) komt in heel Europa voor en is een zeer algemene broedvogel in Nederland. De Tjiftjaf lijkt als twee druppels water op de Fitis, maar door middel van de zang zijn de fitis en de tjiftjaf eenvoudig te onderscheiden. Tjiftjaffen zijn bosvogels die houden van een rijke ondergroei; veel struikgewas en lage bomen. De vogel eet voornamelijk insecten en fourageert vaak op de grond. Volgens SOVON was er in Nederland sinds 1990 geen verandering in het aantal broedvogels, maar in Frankrijk en Belgie ging de tjiftjaf in de jaren 1990 sterk achteruit. Ook in Zweden, Finland, Griekenland en Ierland daalde het aantal het aantal broedvogels in de jaren 1990 (gegevens Birdlife International, zie bijlage).

Bronnen:
http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=vogels&id=360&menuen…
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tjiftjaf
http://www.sovon.nl/soorten.asp?euring=13110&lang=nl
http://www.aviflevoland.nl/html/Tjiftjaf.html
http://www.ivnvechtplassen.org/ivn_vogels_park_bos/Tjiftjaf_Phylloscopu…