Uitstervende zadelsprinkhanen en kleine wrattenbijters in Gelderland

Gelderland is een zeer belangrijke provincie voor de Nederlandse sprinkhanenfauna. Voor de zadelsprinkhaan Ephippiger ephippiger en de kleine wrattenbijter Gampsocleis glabra herbergt Gelderland zelfs een groot deel van de Noordwest-Europese populaties. De zadelsprinkhaan is sinds 1980 in 16 gebieden in Gelderland gevonden. Deze gebieden zijn in 2004 onderzocht en de soort bleek nog maar in 10 ervan voor te komen. De populaties zijn sterk van elkaar geïsoleerd. Tussen Nijmegen en Mook kwam de zadelsprinkhaan vroeger op een groot aantal plaatsen voor, vaak ook met veel tegelijk. De soort komt nu alleen nog voor rond het noordelijke heideveld van Mulderskop. De kleine wrattenbijter heeft nog slechts één populatie in Nederland: de Oldebroekse Heide.

De heidegebieden tussen Nijmegen en Mook (inclusief de Overasseltse en Hatertse vennen in de gemeente Heumen) behoren tot de soortenrijkste sprinkhaangebieden van Nederland. Ze vormen het leefgebied van zes soorten die op de Rode Lijst staan, waaronder de zadelsprinkhaan. De gebieden worden beschouwd als provinciaal kerngebied voor sprinkhanen.Tussen Nijmegen en Mook kwam de zadelsprinkhaan vroeger op een groot aantal plaatsen voor, vaak ook met veel tegelijk. Tot eind tachtiger jaren kwamen zadelsprinkhanen voor in het noordelijk deel van Heumensoord, de omgeving van de Mookerheide en zowel het noordelijk als in het zuidelijk deel van Mulderskop. Halverwege de negentiger jaren hebben ze Heumensoord verlaten. De soort komt nu alleen nog voor rond het noordelijke heideveld van Mulderskop, vooral op beschutte plaatsen in de noordwest- en zuidoosthoek van deze strook heide. Ook worden ze regelmatig gevonden aan de zuid- en westrand van het heideveld van Mulderskop, voornamelijk op dijkjes, opgeworpen uit plagmateriaal, begroeid met braam en andere struikjes. De populatie op Mulderskop is niet groot. Waarschijnlijk niet groter dan honderd sprinkhanen, mogelijk minder.

Bronnen:
Heiderijk Nijmegen Mook
http://www.heiderijk.nl/page/485/zadelsprinkhaan.html

Naturalis-Leiden
http://www.repository.naturalis.nl/record/220058

Informatie over sprinkhanen in Nationaal Park Zuid-Kennemerland 2003-2005:
https://www.pwn.nl/PuurNatuur/Natuur/Beheer/Documents/SprinkhaneninhetN…

Informatie over sprinkhanen in de uiterwaarden rond Zaltbommel:
http://www.repository.naturalis.nl/document/46544

Verdere informatie over sprinkhanen:
http://www.naturalis.nl/asp/page.asp?alias=naturalis.nl&view=naturalis…
http://www.soortenbeleid.be/ftpmap/sprinkhanen%20en%20krekels.pdf
http://library.wur.nl/artik/vnbl/1714865.pdf
http://www.naturalis.nl/dodospel//sites/naturalis.nl/contents/i001214/j…
http://www.wnf.nl/nl/bibliotheek/?act=dierenbieb.detail&dierid=1849
http://duinenenmensen.nl/content/duinen/achtergrondartikelen/De%20waarh…
http://www.vlindernet.nl/doc/dvs/pdf/VS2003022.pdf
http://naturalis.treznet.nl/tn.cultuur//sites/naturalis.nl/contents/i00…

Artikel in Dagblad Trouw van 27 december 2003:
http://www.trouw.nl/krantenarchief/2003/12/27/2182172/Ook_insecten_moet…