Koolmees en pimpelmees leggen sinds 2010 minder eieren

De legselgrootte van koolmees (Parus major) en pimpelmees (Cyanistes caeruleus, vroeger Parus caeruleus) was in 2015 zeer klein; het ging om de kleinste legsels in de laatste 35 jaar! Beide soorten legden ongeveer één ei minder dan het langjarig gemiddelde: de koolmees gemiddeld 7,3 eieren tegen 8,5 eieren normaal (-14%) en de pimpelmees 9,2 tegen 10,2 eieren (-10%). Deze vermindering van de legselgrootte is al sinds 2010 een opvallend fenomeen. In de broedtijd eten koolmezen en pimpelmezen voornamelijk insecten en insectenlarven, en die zijn schaars geworden door de milieuverontreiniging met neonicotinoïde insecticiden. Het is denkbaar dat de vogels dit met een kleinere legselgrootte proberen op te vangen.
Bronnen:
Nature Today, 15-04-16
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=22654
Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koolmees
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pimpelmees