Snotolven worden nauwelijks meer gezien in het spookachtig onderwaterlandschap van het Grevelingenmeer

De Snotolf (Cyclopterus lumpus) is een Noordwest-Europese vissoort die vanaf de Noordzee en Atlantische oceaan in de winter voor de voortplanting naar de ondiepe wateren trekt. Een aantal van deze dieren trekt naar de ondiepe wateren van de Zeeuwse kust. Het aantal waarnemingen van volwassen Snotolven die naar de Zeeuwse Delta trekken is echter de laatste jaren gestaag afgenomen. Ook de afgelopen winter hebben opmerkelijk weinig sportduikers waarnemingen van deze prachtige vis en hun einesten in het Grevelingenmeer gemeld. De neerwaartse trend van de afgelopen jaren lijkt hiermee nog verder doorgezet te zijn. Dit sluit aan bij meldingen dat er niets meer leeft in de diepte van het Grevelingenmeer. Op de bodem van het meer op de grens van Zeeland en Zuid-Holland is een ''gitzwart, spookachtig onderwaterlandschap'', ontstaan. Dat meldde Peter van Bragt van de stichting Anemoon in 2013. Sinds 2001 zijn in het oppervlaktewater van het Deltagebied normoverschrijdingen gemeten van bestrijdingsmiddelen die een dodelijke bedreiging voor ongewervelde dieren, een voedingsbron voor snotolven, vormen. Van Bragt verwacht dat de problemen in het meer de komende jaren alleen maar erger zullen worden. ''Zolang er geen maatregelen genomen worden, zal deze ecologische ramp zich alleen maar uitbreiden en nog extremere vormen aan gaan nemen.''
Bronnen:
Nature Today, 10-04-16
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=22617
Nu.nl, 14-08-13
http://www.nu.nl/binnenland/3542463/bodem-grevelingenmeer-totaal-dood.h…