Bayer verklaart een neonicotinoide zonder drempelwaarde van giftigheid voor insecten veilig voor bijen

De zaadbehandeling met clothianidin (een neonicotinoïde) op koolzaad heeft geen aanwijsbaar effect op bijen. Dat concluderen onderzoekers in wetenschappelijke publicaties in het tijdschrift Ecotoxicology. De onderzoeken zijn gefinancierd door Bayer Crop Sciences. Voor het onderzoek zijn in het najaar van 2014 in de Duitse deelstaat Meckelenburg Voorpommeren in twee gebieden van 65 vierkante kilometer, grootscheepse velden ingezaaid met koolzaad. In het ene gebied ging het om 800 hectare behandeld koolzaad en in het andere om 600 hectare onbehandeld koolzaad. Vervolgens is bij verschillende bijen- en hommelsoorten gekeken naar de effecten. Daarbij werd onder meer gekeken naar de omvang van het bijenvolk en de ontwikkeling daarvan, de aangetroffen residuen van insecticiden en de aanwezigheid van plagen (parasieten en ziekten). Bij het behandelde koolzaad werden wel sporen van de insectenbestrijder teruggevonden in pollen, nectar en honing. Maar bij de insecten werden geen nadelige effecten opgemerkt. De gevonden gehalten clothianidin bleven binnen de normen en waarden die gelden voor de neonicotinoïde. De onderzoekers hebben onafhankelijk van Bayer kunnen werken, al was een van de auteurs in dienst van de gewasbeschermingsmiddelenfabrikant. De vergaring van de onderzoeksresultaten en de interpretatie daarvan, is buiten het bedrijf om gegaan. Dit melden de onderzoekers in de wetenschappelijke publicatie.
Bron: Groente en Fruit, 17 oktober 2016
http://www.gfactueel.nl/Vollegrond/Nieuws/2016/10/Duits-veldonderzoek-n…

Henk Tennekes

wo, 19/10/2016 - 15:16

De relatie tussen letale concentratie (LC50) en latente periode tot bijensterfte (LT50) voor clothianidin is:
lnLT50 = 3.97 - 0.61lnLC50, with r2 = 0.995
Dit is een Druckrey–Küpfmüller vergelijking ct^n = constant (waarbij c = blootstellingsconcentratie en t = blootstellingsduur tot intrede van het effect, en de tijdexponent n = 1.63. Deze vergelijking is ook van toepassing op de werking van kankerverwekkende stoffen zoals diethylnitrosamine (n = 2.3), waarvoor geen drempelwaarden bestaan. We hebben dus te maken met een stof zonder drempelwaarde waarvan de werking door de tijd wordt versterkt. Dat betekent dat veilige concentraties van clothianidin voor bijen niet bestaan. De bewering van Bayer is dus onjuist.
Bron: Abdulrahim T. Alkassab, Wolfgang H. Kirchner. Impacts of chronic sublethal exposure to clothianidin on winter honeybees. Ecotoxicology pp 1-11. First online: 18 April 2016
Berekening dosis-werkingsrelatie door Francisco Sánchez-Bayo:
http://www.boerenlandvogels.nl/node/4257