Verzoek van milieu-organisaties aan het Ctgb de toelating van neonicotinoïden in te trekken wordt afgewezen

Met de publicatie in de Staatscourant start vrijdag 28 oktober 2016 de inzagetermijn van het voorgenomen besluit van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) op het verzoek van de Stichting Natuur & Milieu, Stichting Greenpeace Nederland en de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels. Deze organisaties verzoeken het Ctgb de toelating van alle gewasbeschermingsmiddelen op basis van neonicotinoïden in te trekken.

De door verzoekers aangevoerde gronden heeft het Ctgb voor het merendeel in een eerdere fase beoordeeld en dat heeft niet geleid tot intrekking of wijziging van de toelatingen van deze gewasbeschermingsmiddelen. Het College is voornemens het verzoek voor de aangehouden middelen niet in behandeling te nemen en het verzoek voor de in behandeling genomen middelen af te wijzen.

Het voornemen betreft in totaal 10 gewasbeschermingsmiddelen, waarvan één afgeleide toelating en één parallelle toelating.

Het voornemen tot niet in behandeling nemen van het intrekkingsverzoek betreft de volgende gewasbeschermingsmiddelen:

Admire met de werkzame stof imidacloprid (11483 N)
WOPRO Imidacloprid 70 WG, afgeleide toelating van
Admire (11483 N), met de werkzame stof imidacloprid (14644 N)
Gaucho Tuinbouw met de werkzame stof imidacloprid (12341 N)
Kohinor 700 WG met de werkzame stof imidacloprid (13831 N)
Potatoprid met de werkzame stof imidacloprid (14345 N)
Calypso met de werkzame stof thiacloprid (12452 N)
Dadian, voorheen CALYPSO, parallelle toelating op Calypso (12452N), met de werkzame stof thiacloprid (13007 N)
Het voornemen tot afwijzing van het intrekkingsverzoek betreft de volgende gewasbeschermingsmiddelen:

Actara met de werkzame stof thiamethoxam (12679 N)
Cruiser 70 WS met de werkzame stof thiamethoxam (12852 N)
Exemptor met de werkzame stof thiacloprid (13138 N)

Bron: Ctgb, 28-10-16
http://www.ctgb.nl/nieuws/nieuws-berichten/2016/10/28/voorgenomen-beslu…