Groningse vleermuizen zijn spoorloos verdwenen

De Vleermuiswerkgroep Groningen doet verwoede pogingen om een kolonie van ongeveer tweehonderd meervleermuizen terug te vinden.Nadat de afgelopen tijd naarstig is gezocht op tal van locaties in de buurt bij meren, grotere kanalen en diepen, wordt vrijdag opnieuw gekeken. Dit keer gebeurt dat bij het Reitdiep in de late avond als de diertjes gaan vliegen. Gezocht wordt naar de grote groep vrouwtjes die twintig jaar lang verbleef in een heel gewoon huis in Appingedam. Ze zaten in een spouwmuur en kwamen binnen door een holle ruimte bij de dakpannen. Daar brachten ze hun jongen groot om vervolgens eind juni uit te vliegen. ,,Appingedam en Delfzijl lijken door hun waterrijke omgeving zeer geschikt voor vleermuizen omdat water en begroeide oevers altijd voldoende insecten aantrekken’’, vertelt coördinator Klarissa Nienhuys van de Vleermuiswerkgroep Groningen. Hoe het kan weet niemand, maar de meervleermuizenmoeders verdwenen enkele jaren geleden spoorloos. Dat is wat de werkgroep betreft erg jammer omdat de kolonie een schakel vormt tussen populaties van de Friese meren en Noord-Duitsland. Nederland kent bovendien tien procent van de wereldpopulatie. Eerdere zoekacties brachten de leden van de Vleermuiswerkgroep bij het Van Starkenborghkanaal, het Hoendiep en Damsterdiep. ,,We hebben wel kleinere groepen gevonden, maar dat was het dan wel’’, vertelt Nienhuys.

De Vleermuiswerkgroep roept Groningers op goed op te letten. ,,Als je goede oren hebt kun je ze wel horen. Muren zijn aan de buitenkant mooi glad, maar aan de binnenkant zijn ze ruw. Vleermuizen klauteren heen en weer en krabbelen er op los. De jongen piepen als ze honger hebben. Na zonsondergang, want overdag slapen ze.’’

Bron: Dagblad v/h Noorden, 09-06-16
http://www.dvhn.nl/groningen/Vleermuizen-spoorloos-verdwenen-21414598.h…

Henk Tennekes

do, 15/12/2016 - 16:15

In 2006 werden op twee meetpunten in de regio (Meetpunt Damsterdiep Brug Delfzijl en Meetpunt Oosterwijtwerdermaar Brug Oosterwijtwerd) meer dan 5-voudige normoverschrijdingen van imidacloprid in het oppervlaktewater gemeten. In daaropvolgende jaren waren imidaclopridmetingen van het Waterschap Noorderzijlvest niet toetsbaar, mogelijk door inferieure analysemethoden. In ieder geval werden in 2006 insecten in de regio bedreigd door één van de meest giftigste insecticiden ooit. Er moet rekening mee worden gehouden dat de verontreiniging schaarste van insecten tot gevolg had. In dat geval is de kans groot dat de vleermuizen door voedselgebrek voorgoed verdwenen zijn. Het aantal baardvleermuizen in Drenthe is de afgelopen jaren eveneens drastisch gedaald, zoals bleek bij de telling van januari 2016 in Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Ook in deze regio werden sterke normoverschrijdingen van imidacloprid gemeten, waarschijnlijk veroorzaakt door de lelieteelt.