Agrarisch natuurbeheer leidt niet tot meer weidevogels

Het collectieve agrarisch natuurbeheer in Friesland leidt niet tot een betere stand van de weidevogels. Dat meldt het Kollektivenberied Fryslan, een collectief van zeven agrarische natuurverenigingen en LTO Noord Friesland. “Het voortbestaan van de weidevogelpopulatie staat ondanks de inzet van ruim 800 boeren nog steeds onder druk”, concludeert KBF. In 2016 bleef de stand van de tureluur stabiel, het aantal grutto’s daalde licht en het aantal scholeksters en kieviten daalde fors. De deelnemende boeren passen hun bedrijfsvoering aan op de weidevogels door later te maaien, kruidenrijk grasland te creëren en natte percelen aan te leggen. De ruim 15.000 hectare weidevogelbeheer die de zeven collectieven in uitvoer hebben, voldoet ruimschoots aan de minimale eisen van een weidevogelbiotoop.

Bron: Boerderij, 23-12-16
http://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2016/12/Collectieve-aanpak-agrarisc…