Alarmerende achteruitgang van boerenlandvlinders in Drenthe

Zaterdag 17 december presenteerde de Vlinderwerkgroep Drenthe in café/restaurant De Klipper in Zwiggelte de nieuwe verspreidingsatlas. Het is het werk van bijna 1.900 vrijwilligers, die op pad gingen om vlinders in kaart te brengen. Het gaat slecht met de typische vlinders van het Drentse boerenland. Tien van de twaalf boerenlandvlinders zijn achteruitgegaan. Vooral in het agrarisch gebied is de teruggang van vlinders alarmerend groot. Het aantal soorten is hier lager en neemt drie keer sneller af dan in de natuurgebieden. In veel graslanden, weilanden en bermen verdwenen vlindersoorten zoals de argusvlinder en het oranje zandoogje. Vlinders die hoge eisen stellen aan hun leefomgeving hebben het moeilijk. Dat geldt zowel voor de boerenlandvlinders als voor vlinders van heide, hoogveen en schrale graslanden.

Bron: Emmen Nu, 26-12-16
https://www.emmen.nu/nieuws/regio/474797/alarmerende-achteruitgang-boer…