Galmende 'koekoek' is steeds minder vaak te horen

Iedereen kent de roep van de koekoek (Cuculus canorus), maar slechts weinig mensen hebben de ‘vogel die zijn eigen jongen niet grootbrengt’ ooit in het echt gezien. Het aantal koekoeken neemt al decennialang af. De koekoek is tegenwoordig een schaarse broedvogel met naar schatting tussen de 6.000 en 8.000 vrouwtjes. Er zijn slechts enkele gebieden waar het aantal koekoeken stabiel is gebleven, of zelfs sinds de eeuwwisseling is toegenomen. De koekoek is nagenoeg uitsluitend een insecteneter. Hij eet voornamelijk rupsen, waaronder behaarde die door andere vogels niet worden opgegeten. Verder veel kevers, ook de larven hiervan, krekels, sprinkhanen, oorwormen en libellen. Vrouwtjes eten regelmatig zangvogeleitjes. Kleinere reptielen, zoals slangen en hagedissen worden niet versmaad. De jonge dieren worden door hun waardvogel gevoerd met een uitgebreide variatie voer. Henk Sierdsema van Sovon Vogelonderzoek: "De koekoek is een insecteneter, net als de vogels in wiens nest hij zijn ei legt. Het lijkt er op dat deze waardvogels het ook zwaar hebben. Kijk naar de veldleeuwerik. Die is zo goed als verdwenen. Zeker in gebieden waar veel intensieve landbouw is. Daar worden meer bestrijdingsmiddelen gebruikt en dat betekent weer dat er minder insecten zijn. De koekoek is dus een graadmeter voor de kwaliteit van de leefomgeving."

Bronnen:
Nature Today, 17-1-17
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=23210
Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koekoek_(vogel)
Eindhovens Dagblad, 24-1-17
http://www.ed.nl/regio/eindhoven/het-is-vijf-voor-twaalf-voor-de-koekoe…